Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Kamerový systém


Začiatky kamerového systému v meste Sereď siahajú do roku 2000, kedy bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva materiál na zriadenie kamerového systému v meste, ale žiaľ vtedy nebol schválený. Podarilo sa to až v roku 2002. V prvej etape bolo schválené vybudovanie operačného strediska a jedna kamera na svetelnej križovatke. V roku 2003 poslanci schválili dve nové kamery na Námestí slobody a Námestí republiky. Ďalšie rozšírenie nastalo v roku 2004, pridaním dvoch kamier na Kúpeľnom námestí a pred Billou. Ďalšie kamery boli do systému pridané v rokoch 2005-2006. Väčší počet bol osadený v roku 2011, kedy v rámci revitalizácie malého parku v tejto oblasti pribudlo až šesť kamier. Najväčšie jednorázové rozšírenie nastalo až v roku 2012, kedy sme do systému pripojili ďalších 15 nových kamier. Okrem spomenutých kamier, MsP zabezpečuje monitorovanie verejných priestranstiev aj pomocou webkamerového systému, t.j. statickými kamerami.
V súčasnosti je v mestskom kamerovom systéme pripojených celkovo 68 kamier, z ktorých je 31 otočných a 37 statických kamier. 
Od novembra 2012 prebieha spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta pri zrealizácii projektu chránenej dielne, pri ktorom máme vytvorených 8 pracovných pozícií operátora kamerového systému s občanmi so zdravotným postihnutím.


Financovanie kamerového systému:
Dotácie poskytnuté Mestu Sereď:

rok 2003    600.000,-Sk dotácia zo ŠR (OÚ Galanta)
rok 2004   300.000,-Sk dotácia KÚ Trnava
rok 2012       32.000,-€  dotácia KÚ Trnava
rok 2014       12.000,-€  dotácia KÚ Trnava

Kamerový systém realizovaný z vlastných zdrojov:

rok 2003 v sume 580.776,-Sk
rok 2004 v sume 349.702,-Sk
rok 2005 v sume 487.043,70 Sk
rok 2006 v sume 562.862 Sk
rok 1010 v sume 3.533,11 €
rok 2011 v sume 2.224,80 €
rok 2012 v sume 18.000,-€

rok 2013 v sume 5.671,-€
rok 2014 v sume 4.000,-€
rok 2015