Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Mestská polícia ocenená ako Najzodpovednejšia mestská polícia

V mesiaci december 2011 reagovala MsP Sereď  na súťaž projektu Zodpovedne.sk, ktorej hlavným cieľom je zvyšovanie povedomia, šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológiách pre deti a mládež na Slovensku. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl, preventisti, školy a samosprávy. Úlohou  preventistov bolo podávanie projektov preventívnych aktivít v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií za obdobie január 2011 až január 2012.

Oddelenie prevencie kriminality MsP Sereď reagovala na vyhlásenú súťaž. V rámci projektu financovaného z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality MV SR „Bližšie k občanom“, realizovaného v období od apríla do decembra 2011, vypracovala súhrn aktivít pod názvom „Projekt preventívnych aktivít realizovaných na území mesta Sereď Mestskou políciou Sereď“ (ďalej len „projekt“). MsP Sereď si v projekte „Bližšie k občanom“ stanovila niekoľko cieľov, medzi ktoré zaradila aj vytvorenie informačného systému, ako dôležitého informačného zdroja a komunikačného kanála medzi mestskou políciou a občanmi mesta a realizáciu preventívnych aktivít a programov pre občanov mesta Sereď.
Projekt obsahoval súhrn preventívnych aktivít v období od apríla do novembra 2011 zameraných na oblasť závislostí, kyberšikanovania a nevhodného obsahu na internete realizovaných v programoch týkajúcich sa prevencie šikanovania pre 1. a 2. stupeň základných škôl, prevencie šikanovania – kyberšikanovanie, mýtov a faktov o fajčení, nebezpečenstiev na internete – internetové známosti, kontaktu s neznámymi/cudzími ľuďmi, programu protidrogovej prevencie Unplugeed a nezákonného šírenia pornografie a našich informácií.

Vyhlásenie výsledkov súťaže projektu Zodpovedne.sk sa uskutočnilo dňa 07.02.2012 pri príležitosti „Dňa bezpečného internetu“ v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave.

MsP Sereď na základe kvantitatívnych ukazovateľov spracovaných do súhrnu aktivít pod názvom „Projekt preventívnych aktivít realizovaných na území mesta Sereď Mestskou políciou Sereď“, ktoré vychádzali z úspešného projektu „Bližšie k občanom“ realizovaného na území mesta Sereď, získalo v súťaži projektu Zodpovedne.sk Zlaté ocenenie v kategórií preventisti za Najzodpovednejšiu mestskú políciu. Projekt vytvorili a realizovali preventistky MsP Sereď Mgr. Daniela Kasáková a Mgr. Karin Kapustová.« Späť na Oznamy