Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Mestská polícia Sereď vyhlasuje súťaž


Mestská polícia Sereď vyhlasuje súťaž „Najlepší návrh maskota Mestskej polície Sereď“ v rámci projektu „Bližšie k Vám“, ktorého preventívne programy budú financované z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník) základných škôl na území mesta Sereď.

Návrh maskota by mal byť znázornený na výkrese veľkosti A4, pričom jeho veľkosť by mala byť minimálne 15 cm. Nezáleží na spôsobe vyhotovenia, ale čím zaujímavejší a nápaditejší návrh, tým väčšia šanca na výhru. Svoje návrhy je možné doniesť na útvar mestskej polície alebo odovzdať triednemu učiteľovi. Na výkres nezabudnúť uviesť svoje meno a priezvisko, triedu a názov školy. Dátum ukončenia súťaže je dňa 30.03.2012 (piatok).

Najlepší návrh maskota bude ocenený a bude reprezentovať prevenciu mestskej polície spolu s menom autora a názvom školy.

Tešíme sa na Vaše návrhy!

Oddelenie prevencie MsP Sereď