Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Výchovno-preventívny program

V školskom roku 2011/2012 realizuje oddelenie prevencie kriminality MsP Sereď v štyroch materských školách výchovno-preventívny program „Srdce na dlani“. Program je zameraný na predškolákov a pozostáva z troch častí – Tréning empatie, Zvládanie emócií a Riešenie problémov.

Počas stretnutí s deťmi  sa používajú karty s fotografiami detí  a dospelých v predškolskom prostredí, postery a plyšové zvieratká (impulzívny psík, pomalý slimáčik, pokojný zajačik). Stretnutie pozostáva z rozcvičky (zopakovanie si nadobudnutých vedomostí a zručností z predchádzajúcej hodiny), príbehu, diskusie, nácviku preberanej lekcie a záveru. Každé stretnutie má svoj cieľ, ktorý sú deti schopné zvládnuť.

Počas stretnutí sú deti priamo zapájané do realizácie modelových situácií. Jednotlivé modelové situácie vyplývajú z cieľu preberanej lekcie.

Rodičia, ktorí dali súhlas so zapojením dieťaťa do realizácie výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“, majú možnosť zúčastniť sa na stretnutí. Do teraz túto možnosť využil zatiaľ ani jeden z rodičov.

Oddelenie prevencie kriminality