Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 03.03.2024
Meniny dnes oslavuje: Bohumil, Bohumila    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Aktívni seniori na priechodoch pre chodcov

V roku 2011 začala mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) s realizáciou grantového programu nadácie Orange: „Zelená pre seniorov“ pod názvom „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ (ďalej len „projekt“).
Projekt chcel v prvom rade využívať angažovanosť aktívnych seniorov priamym výkonom aktivít v prospech lokálnej komunity, konkrétne do dohľadu nad bezpečným prechodom detí cez priechody pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení, v ranných hodinách počas dní školského vyučovania.

Po prvýkrát realizovali dvaja aktívni seniori dohľad dňa 20.01.2012 na ul. Čepenská pod odborným dozorom príslušníkov mestskej polície a v súčasnej dobe ho už vykonávajú samostatne.  

O zapojenie sa do projektu prejavili v mesiaci február 2012 ďalší dvaja seniori, ktorí sa o možnosti dozvedeli prostredníctvom RTV Krea. Prvýkrát vykonávali dohľad dňa 08.03.2012 na ul. Cukrovarská. Od 16.03.2012 budú dozor vykonávať samostatne.

Všetkým štyrom aktívnym seniorom bolo Okresným dopravným inšpektorátom v Galante vydané poverenie.
Aktívnym seniorom je za dohľad na priechodoch pre chodcov od 07.00 do 08.00 hod. poskytovaná finančná odmena vo výške 2,20 €.

MsP  by rada privítala aj ďalších dobrovoľníkov, ktorí by rozšírili rady aktívnych seniorov a prispeli tak k bezpečnosti školopovinných detí na ich ceste do školy. Ozvať sa môžete na bezplatnom telefónnom čísle 159, na mailovú adresu: prevencia@sered.sk alebo osobne na útvare Mestskej polície Sereď.

Mgr. Daniela Kasáková
Oddelenie prevencie kriminality