Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 03.03.2024
Meniny dnes oslavuje: Bohumil, Bohumila    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Môj prvý deň v škole

Od 19.03.2012 do 21.03.2012 realizovalo oddelenie prevencie MsP Sereď v prvých ročníkoch ZŠ Komenského a ZŠ Fándlyho 6.lekciu výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“. Téma lekcie bola: Podobnosti a odlišnosti.

„Cieľom bolo pomenovať rôznorodé emócie, na základe telesných, verbálnych a situačných znakov; pomenovať telesné a emocionálne podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými deťmi a demonštrovať, že rôzni ľudia môžu odlišne citovo reagovať na tú istú situáciu.

Lekcia spočívala na jazykovom pojme rovnaký – odlišný. Žiaci používajú toto spojenie na zvýšenie uvedomovania si citov a preferencií iných ľudí. Uvedomenie si, že city  a preferencie iných ľudí sa môžu líšiť od našich vlastných, je dôležité pre zaujímanie sociálneho hľadiska. Keď deti preberajú uhol pohľadu iných ľudí, dokážu anticipovať (očakávať, predvídať) ich myšlienky a činy.“ (Committee For Children)

Deti mali za úlohu porovnať svoje pocity pri prvom dni v škole a nakresliť ho na výkres.