Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 21.05.2024
Meniny dnes oslavuje: Zina    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Hľadáme animátorov

Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) uskutoční v roku 2012 v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho tri turnusy denných letných táborov v termíne:

09.07.2012 – 13.07.2012 1. turnus
23.07.2012 – 27.07.2012 2. turnus
30.07.2012 – 03.08.2012 3. turnus

Hľadáme dvoch šikovných animátorov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
- vek minimálne 18 rokov,
- ukončené stredoškolské vzdelanie,
- kópiu výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- dobrý zdravotný stav (potvrdenie od lekára pre prácu s deťmi),
- spracovanie návrhu denného programu Letnej školy MsP Sereď v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho v rozsahu jednej A4 (vo Worde),
- prax s prácou s deťmi,
- výhodou sú skúsenosti podložené referenciami.

Prihlášku na miesto animátora si je možné stiahnuť na stránke www.msp.sered.sk v menu Prevencia v sekcii Tlačivá na stiahnutie. Prihlášku posielajte na adresu: Mestská polícia Sereď, Poštová 3040/10, 926 00 Sereď  alebo prineste osobne na útvar MsP do 27. apríla 2012. Na obálku napíšte heslo: „Animátor“.

Vybraných uchádzačov bude oddelenie prevencie kriminality kontaktovať. Vaše otázky rada zodpovie Mgr. Daniela Kasáková na bezplatnom telefónnom čísle 159 (v rámci Serede), mobilnom telefónnom čísle 0903 434768 (od 07.15 hod. do 15.00 hod.), mailom prevencia@sered.sk alebo osobne na útvare MsP.