Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 21.05.2024
Meniny dnes oslavuje: Zina    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Vyhodnotenie súťaže

O možnosti zapojenia do súťaže „Najlepší návrh maskota prevencie Mestskej polície Sereď“ oslovilo oddelenie prevencie kriminality MsP Sereď Základnú umeleckú školu Jána Fischera - Kvetoňa Sereď, ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava a ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Plagátik o zapojení bol vyvesení na Úradnej tabuli mesta Sereď a vývesných tabuliach na území mesta Sereď.

Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov zo ZŠ J. A. Komenského, z toho 13 žiakov z 5.B triedy, 4 žiaci z 8.B triedy, 1 žiak z 8.A a 9.A a 1 žiak, ktorý neuviedol svoju triedu. Zo ZŠ Juraja Fándlyho sa zapojilo 28 žiakov, z toho 14 žiakov z 5.A triedy, 2 žiaci z 5.B triedy, 2 žiaci z 5.C triedy, 2 žiaci zo 6.B, 2 žiaci zo 7.A a 1 žiak zo 7.C triedy. Obdržali sme aj návrhy 2 žiakov zo ZŠ Fándlyho, ktorí sa nepodpísali a 3 žiakov, ktorí zabudli uviesť svoje meno.
Návrhy všetkých maskotov sú zverejnené na stránke MsP Sereď vo formáte PDF.

MsP Sereď vybrala 9 najlepších návrhov, z ktorých budete môcť formou ankety hlasovať do 08.04.2012 (nedeľa). Najlepší maskot bude reprezantovať Oddelenie prevencie kriminality MsP Sereď.

Ďakujeme všetkým žiakom za krásne návrhy!

Návrh maskota ZŠ J. A. Komenského 1     PDF   6,32 MB
Návrh maskota ZŠ J. A. Komenského 2     PDF   4,53 MB
Návrh maskota ZŠ Juraja Fándlyho 1        PDF   6,39 MB
Návrh maskota ZŠ Juraja Fándlyho 2        PDF   5,84 MB
Návrh maskota ZŠ Juraja Fándlyho 3        PDF   4,76 MB
Návrh maskota ZŠ Juraja Fándlyho 4        PDF   5,58 MB