Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Voľné pracovné miesta - výberové konanie

Mesto Sereď – Mestská polícia Sereď vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nových zamestnancov mesta s funkčným zaradením:

 = PRÍSLUŠNÍK  MESTSKEJ  POLÍCIE 


Požiadavky pre účasť na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:

-    vek nad 21 rokov 

-    stredoškolské vzdelanie s maturitou

-    bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov

-    zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť

-    vodičský preukaz skupiny B


Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na e-mailovú adresu mestskapolicia@sered.sk do 25.05.2012 (piatok).


Do žiadosti nezabudnite uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.


Bližšie info v menu Kritéria prijatia do MsP.