Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Hľadá sa zdravotník do Letnej školy MsP Bojnice 2012

Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“), z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pod názvom „Bližšie k Vám“, realizuje v období od 11.08.2012 do 17.08.2012 Letnú školu MsP Bojnice 2012 v RK Hlboké.

Hľadáme zdravotníka/zdravotníčku, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky:
-    odbornú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 zákona č. 361/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologických rizikových potravín na zotavovacích podujatiach,
-    vek minimálne 18 rokov,
-    kópiu výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
-    dobrý zdravotný stav,
-    výhodou sú skúsenosti podložené referenciami.

Žiadosť spolu s požadovanými tlačivami posielajte na adresu: Mestská polícia Sereď, Poštová 3040/10, 926 01 Sereď alebo prineste osobne na útvar MsP do 22.06.2012 (piatok).

Vybraných uchádzačov bude oddelenie prevencie kriminality kontaktovať. Vaše otázky rada zodpovie Mgr. Daniela Kasáková na telefónnom čísle 159 (v rámci Serede), mobilnom telefónnom čísle 0911 374860, mailom prevencia@sered.sk alebo osobne na útvare MsP.

Do žiadosti nezabudnite uviesť:
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.