Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Oznam pre majiteľov psov a občanov mesta Sereď!

Počas celého roka sa Mestská polícia Sereď zameriava na kontrolu dodržiavania povinností, ktoré držiteľom psov a osobám, ktoré psa vedú ukladá zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zároveň na území mesta Sereď Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov, a na predchádzanie porušovania ustanovení týchto predpisov. Preventívne opatrenia Mestská polícia Sereď realizovala formou zverejňovania informácií o povinnostiach psov a osôb, ktoré psa vedú na stránkach Mesta Sereď, Mestskej polície Sereď a v nezávislých internetových novinách SeredOnLine.

Preventívne opatrenia Mestskej polície Sereď boli zamerané predovšetkým na zdôraznenie povinnosti odstrániť exkrementy z verejného priestranstva bezprostredne po tom, čo k znečisteniu dôjde, prostredníctvom hliadky mestskej polície, ktorá následne odovzdala mikroténové vrecúška na psie exkrementy tým majiteľov psov, ktorí boli kontrolovaní.

Hliadka mestskej polície zaznamenáva porušenia uvedených nariadení, znečisťovanie verejných priestranstiev, ktoré využívajú občania mesta Sereď a návštevníci mesta Sereď. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí deťom hrajúcich sa na verejných priestranstvách a detských ihriskách, ktoré môžu byť zdrojom parazitárnych infekcií. 
 
Chceli by sme preto požiadať všetkých občanov, ktorým záleží na poriadku a čistote nášho mesta, aby oznámili porušenie nariadenia, v prípade, že boli prítomní v situácii, kedy konkrétna osoba, ktorá vedie psa neodstránila po svojom psovi exkrementy, ktorými znečistil verejné priestranstvo na telefónnom čísle 159, 789 25 41 alebo mobilnom čísle 0903 434 768. 

Zároveň ďakujeme občanom mesta Sereď, ktorí si plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona a všeobecne záväzného nariadenia a pochopili, čo môžu spôsobiť exkrementy na zdravie ľudí a ochranu životného prostredia.

Mestská polícia Sereď od 01.07.2012 bude častejšie kontrolovať dodržiavanie zákona a všeobecne záväzného nariadenia, preto Vás žiadame o
-    odstraňovanie psích exktrementov z verejných priestranstiev,
a následne aj o
-    prihlásenie svojho psa do evidencie MsÚ Sereď, ak ho nemáte prihláseného,
-    splnenie si svojej daňovej povinnosti voči MsÚ Sereď.

Za porušenie zákona môže byť majiteľovi psa udelená pokuta v blokovom konaní do výšky 33 €.


Informácie pre občanov a majiteľov psov          PDF 549 kB