Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Futbalový turnaj o pohár mestskej polície

Dňa 25.06.2012 (pondelok) o 08.30 hod. v športovom areály ŠKF Sereď na Športovej ul. usporiadala Mestská polícia Sereď turnaj základných škôl pod názvom „Pohár mestskej polície“. Futbalového turnaju sa zúčastnilo 40 chlapcov a 1 dievča v ročníkoch 2002, 2003 a mladší. 

Jednotlivé mužstvá boli od seba odlíšené farebne, pričom žltý dres patril ZŠ J. A. Komenského, zelený dres ZŠ P. O. Hviezdoslava, oranžový dres ZŠ sv. Cyrila a Metoda a modrý dres ZŠ Juraja Fándlyho. Futbalový zápas sa odohral na ihrisku s umelou trávou o rozmere 20 x 40 m s mantinelmi v 20 min. hracom čase v 6 zápasoch.

Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie formou bagety a minerálky.

Súťaž „Pohár mestskej polície“ dopadol nasledovne:
1. miesto: ZŠ P. O. Hviezdoslava
2. miesto: ZŠ J. A. Komenského
3. miesto: ZŠ J. Fándlyho
4. miesto: ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Víťazné mužstvo zo ZŠ P. O. Hviezdoslava si okrem medaily a vecných cien odnieslo pohár pod názvom „Pohár mestskej polície“. Mužstvá na 2. a 3. mieste získali medaily a vecné ceny a pre posledné 4. miesto bolo pripravené pexeso Mestskej polície Sereď. 

Futbalový turnaj prebiehal počas celého doobedia v zamračenom počasí, ale neodradil súťažiacich žiakov získať pohár a reprezentovať tak svoju základnú školu. Niektorých žiakov prišli povzbudiť aj ich rodinní príslušníci, ktorí prijali veľmi pozitívne realizáciu futbalového turnaja. 

Súťaž „Pohár mestskej polície“ sa realizoval s finančnou podporou z výzvy Rady vlády SR na prevenciu kriminality a z rozpočtu mesta Sereď na projekt Mesta Sereď – Mestskej polície Sereď pod názvom „Bližšie k Vám“.

Tabuľka výsledkov zúčastnených ZŠ