Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Začína sa Letná škola MsP v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho

Dňa 09.07.2012 začína 1. turnus Letnej školy Mestskej polície Sereď (ďalej len „MsP“) v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho.

Na prihlásené deti čaká zaujímavý program plný súťaží, hier, ukážok, športových hier, táborová olympiáda, celodenný výlet, a i.

Trvanie letnej školy bude od 07.00 do 15.30 hod., pričom príchod detí do budovy ZŠ Juraja Fándlyho je v rozmedzí od 07.00 do 08.30 hod. a ich odchod z budovy ZŠ Juraja Fándlyho od 15.00 do 15.30 hod.

Deti majú počas týždňa zabezpečené stravovanie – desiatu, obed a olovrant, okrem stredy, kedy budú počas 1., 2. a 3. turnusu realizované celodenné výlety. Prehľad výletov spolu s programom Letnej školy MsP v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho si je možné pozrieť na stránke www.msp.sered.sk.

Dohľad nad deťmi bude vykonávať Mgr. Daniela Kasáková z oddelenia prevencie kriminality MsP, dvaja pedagógovia zo ZŠ Juraja Fándlyho, dve animátorky a zdravotník.

Letná škola MsP v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho sa realizuje s finančnou podporou z výzvy Rady vlády SR na prevenciu kriminality a z rozpočtu mesta Sereď na projekt Mesta Sereď – Mestskej polície Sereď pod názvom „Bližšie k Vám“.