Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Zápisky 1. turnusu Letnej školy

V termíne od 09.07.2012 do 13.07.2012 úspešne realizovala Mestská polícia Sereď v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho 1. turnus denného letného tábora v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho.

Deti sa počas celého týždňa zapájali do pripravených súťaží nielen ako jednotlivci, ale aj ako skupiny. V prvý deň pod názvom „Zoznámme sa“ boli deti rozdelené do skupín a vedúcim skupiny bol animátor alebo pedagóg zo ZŠ Juraja Fándlyho. Deti si zvolili svoj vlastný názov, vlajku a pokrik. Vytvorili sa štyri skupiny pod názvom „Tučniaci, Minihliadka, Cyklomaniaci a Smajlíci“. Zdravotnú stránku zabezpečoval zdravotník a organizáciu preventistka Mestskej polície Sereď.

Utorok bol venovaný dopravnej tematike, v ktorej si deti vyskúšali aké zručné a rýchle dokážu byť na bicykli. Preverili sa ich vedomosti týkajúce sa dopravných značiek, výbavy bicykla, základných pravidiel cestnej premávky a i.

Celodenný výlet v Bratislave bol realizovaný v stredu dňa 11.07.2012, kedy si deti mohli prezrieť Stanicu jazdeckej polície a kynológie v Bratislave a oboznámiť sa s históriou polície na našom území v Múzeu polície.

Streľba s paintbalových zbraní sa vo štvrtok páčila azda všetkým deťom, bez rozdielu na pohlavie. V tento deň deti súťažili individuálne v súťažiach „Najlepší bežec cez prekážky“, v ktorej si okrem svojej rýchlosti cez pripravenú prekážkovú dráhu vyskúšali streľbu na nepohyblivý terč z paintballovej zbrane, ktorú bezplatne poskytol majiteľ piantballového klubu Dominators Paintball team Slovakia p. Michal Škrabák a „Najlepší strelec z paintballovej zbrane“, v ktorej si žiaci vyskúšali streľbu z paintballovej zbrane, ktorú zapožičala Mestská polícia Sereď.

V piatok 13.07.2012 skladali žiaci skúšku na malého pomocníka Mestskej polície Sereď. Medzi 20 deťmi sa nachádzali aj dve, ktoré už svoj preukaz získali minulý rok 2011. Tento rok im Mestská polícia Sereď udelila poddôstojnícky titul stržm.

Koniec 1. turnusu Letnejškoly MsP Sereď v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho hodnotíme veľmi pozitívne. Dúfame, že i ostatné dva turnusy budú plné dobrej nálady a výborných výsledkov detí v súťažiach.