Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Zápisky 2. turnusu Letnej školy

V termíne od 23.07.2012 do 27.07.2012 úspešne realizovala Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho 2. turnus denného letného tábora v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho.

Deti sa počas prvého dňa rozdelili do štyroch skupín, ktorých názvy, vlajku a pokrik si deti zvolili sami. Vytvorili sa skupiny pod názvom Levíci, Šmolkovia, Modrí panteri a Veveričky. Táborovými vedúcimi boli dve animátorky a dvaja pedagógovia zo ZŠ Juraja Fándlyho. Zdravotnú stránku zabezpečoval zdravotník a organizáciu preventistka MsP.

Utorok dňa 24.07.2012 absolvovali deti vychádzku do „autocampingu“ v Seredi, pričom si po ceste všímali životné prostredie, v ktorom žijú, čistotu a výskyt čiernych skládok. V „autocampingu“ deti absolvovali súťaže s loptou a získali tak body do záverečného piatkového hodnotenia o najšikovnejšiu prvú skupinu 2. turnusu Letnej školy.

Najviac sa však deti tešili na poobedie, kedy nás prišla navštíviť p. Póšová s dobrovoľníkmi a kynologického klubu zo Šintavy, ktorí predviedli poslušnosť psov  a dali deťom možnosť, aby si psíkov pohladkali. Práca o.z. Tulák bola v zastúpení p. Milana Baka a dobrovoľníkov, ktorí si so sebou priniesli adoptovaných a nechcených psíkov. Pán Milan Bako deťom vysvetlil, že všetky nechcene psíky končia v útulku a čakajú na nových majiteľov, preto si je vždy dobre rozmyslieť, či sa o psíka budeme vedieť postarať.

V stredu deti navštívili Vlastivedné múzeum v Galante, v ktorom si deti prezreli stálu expozíciu Mlynárstvo v oblasti Dunaja a dolného toku Váh, Lekáreň a sprístupnenú expozíciu Odkaz na pergamene. Hasiči z OR HaZZ v Galante si pre nás pripravili ukážku techniky a výstroja. Najviac sa deťom páčila možnosť vyskúšania hydrantu. Poobede sme navštívili Okresný súd v Galante, kde si deti prezreli pojednávaciu miestnosť, skladali sľub o pravdivej výpovedi a zahrali si úlohy svedkov, obžalovaných a poškodených. V rámci návštevy pojednávacej miestnosti bol deťom vysvetlený negatívny vplyv drog na ľudský organizmus a prítomná sociálna kurátorka doplnila informácie týkajúce sa právnej zodpvednosti rodičov voči maloletým a mladistvým osobám. 

Pracovník červeného kríža vysvetlil prvú pomoc a ukázal ju názorne deťom na figuríne „Adam“. Poobedie bolo venované tematike šikanovanie, agresívnemu vs. asertívnemu správaniu.

V piatok doobeda deti skladali skúšku na pomocníka MsP Sereď, ceny a medaily získali Šmolkovia, ktorí boli ohodnotení ako najšikovnejšia skupina v 2. turnuse Letnej školy. Na útvare MsP slávnostne odovzdal náčelník MsP 18 deťom preukaz pomocníka mestskej polície a 2 deťom poddôstojnícky titul strážmajster.

Deti si na útvare MsP vyskúšali, že ich dych ihneď po konzumácii likérového bonbónu obsahuje určité množstvo alkoholu. V 1. turnuse sa chlapcovi z jedného likérového bonbónu podarilo nafúkať 5,50 ‰. Tento rekord sa deťom v 2. turnuse Letnej školy nepodarilo prekonať.