Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Tvoja správna voľba

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru predložil v rámci programu Európskej komisie pod názvom „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ v roku 2009 projekt „Tvoja správna voľba“ zameraný na prevenciu kriminality. Projekt „Tvoja správna voľba“ je putovným projektom pozostávajúci z troch mobilných panelov, na ktorých sú základné informácie o alkohole, tabaku a drogách a dôsledku ich užívania; pracovného stola a koberca s hracím plátnom.

Prvý októbrový týždeň bol projekt realizovaný Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Galante v Galantskom osvetovom centre, pričom Mestská polícia Sereď využila možnosť a zapožičala v termíne od 08.10.2012 do 11.10.2012 moduly, pracovný stôl a hracie plátno pre deti zo základných škôl na území mesta Sereď.

Cieľom projektu „Tvoja správna voľba“ je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na alkohol, tabak a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 – 10 rokov.

Žiakov počas celej prednášky sprevádzala Mgr. Daniela Vašková Kasáková z oddelenia prevencie kriminality, ktorá deťom vysvetlila vplyv alkoholu na ľudský organizmus, najmä na pečeň, mozog, žalúdok, obličky a srdce. Vysvetlila im správanie sa ľudí pod vplyvom alkoholu a uviedla, že osobám starším ako 15 rokov, ktoré umožnia pitie alkoholických nápojov maloletým osobám do 15 rokov, môže byť udelená pokuta v blokovom konaní.

Pri module o tabakových výrobkov boli žiaci informovaní o miestach, kde je fajčiť zakázané a aké všeobecné a dodatočné varovania musí obsahovať cigaretová krabička podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o nefajčiaroch v znení a doplnení neskorších predpisoch. 

Modul marihuany bol znázornený vo forme väzenia, kde sa deti s radosťou schovali a nechali sa vyfotografovať. Predtým boli oboznámení s účinkami marihuany a jej negatívnym vplyvom na ľudský organizmus.

Po diskusii nasledovalo zisťovanie množstva alkoholu v dychu po konzumácii likérového bonbónu. Deti zistili, že obsah alkoholu v dychu z likérového bonbónu je veľmi vysoký a je z neho možné zistiť až 5,50 ‰. Bolo im vysvetlené, že pri požití alkoholických nápojov, by so zistenou hodnotou boli prevezený do nemocnice s ťažkou otravou alkoholu.

Ako darček bolo 206 deťom odovzdané pexeso Mestskej polície Sereď spolu s otázkami a doplňovačkou z projektu „Tvoja správna voľba“.