Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

November – mesiac proti drogám

Mesiac november je mesiacom proti drogám, preto Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) v termíne od 19.11.2012 do 25.11.2012 vyhlasuje týždeň pod názvom „November – mesiac proti drogám“, v rámci ktorého ponúka žiakom 6. – 9. ročníka prednášku venovanú drogám pod názvom „Závislosť. Drogy“. V rámci tejto prednášky budú deťom vysvetlené nežiaduce účinky legálnych i nelegálnych drog, ktoré budú prezentované pomocou drogového kufra.

Cieľom MsP je v tomto týždni okrem preventívneho pôsobenia vyvolať u žiakoch sebarealizáciu a sebavzdelávanie, preto MsP vyhlasuje súťaž „November – mesiac proti drogám“.  Úlohou každej triedy 6. – 9. ročníka  bude vytvorenie max. 2 plagátov vo formáte min. A3, ktorého téma bude venovaná v prvom rade prevencii proti drogám, akým spôsobom sa chránime a čo by sme mali robiť, aby sme sa nestali závislými.

Triedy najlepších piatich plagátov, budú pozvaní na vyhodnotenie dňa 30.11.2012 (piatok) o 08.30 hod. do veľkej zasadačky MsÚ, kde svoje práce od prezentujú pred odbornou komisiou.

Výhercov čakajú vecné ceny a žiakov umiestnených na 1. mieste zaujímavý výlet.

November - mesiac proti drogám PDF 265 kB