Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Mesto Sereď prevzalo Štafetu prevencie

Mesiac november je symbolickým mesiacom, kedy prebieha v európskom regióne počas druhého týždňa tzv. Európsky týždeň boja proti drogám.

Po
čas tohto mesiaca už od roku 1996 dochádza k odovzdávaniu Štafety prevencie osloveným mestám. V uvedenom roku odštartovalo projekt „Mesto prevencie“ mesto Banská Bystrica, ktorá Štafetu odovzdala ďalej do miest – Košice (1997 a 2004), Liptovský Mikuláš (1998 a 2005), Zvolen (1999 a 2006), Žiar nad Hronom (2000 a 2010), Lučenec (2001), Žarnovica (2002), Žilina (2003), Nové Zámky (2007), Šaľa (2008), Nitra  (2009),  a Ružomberok (2011 a 2012).

Cieľom projektu je sústredenie aktivít samospráv a mimovládnych organizácií na problematiku prevencie a upozorniť na význam vykonaných aktivít v mestách a obciach.

Prevzatia štafety sa  14.11.2012 v  Ružomberku  zúčastnili  viceprimátor mesta Sereď Bc. Ľubomír Veselický, za oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície Sereď Mgr. Daniela Vašková Kasáková, riaditeľka Pedagogicko-psychologického centra v Galante Mgr. Miroslava Vašková a vedúca organizačného oddelenia mesta Sereď PhDr. Silvia Adamčíková. Štafetu prevencie na rok 2012 z rúk  primátora mesta Ružomberok PaedDr. Jána Pavlíka prevzal viceprimátor mesta Sereď  Ľubomír Veselický.

Po slávnostnom odovzdaní a príhovoroch  ružomberského primátora a viceprimátora mesta Sereď nasledovala diskusia, počas ktorej došlo k výmene skúseností z rôznych prevenčných aktivít, medzi ktoré možno zaradiť aj Konferenciu detí poriadanú mestom Ružomberok. Táto zaujímavá aktivita bude možno v budúcnosti organizovaná aj mestom Sereď.

V súvislosti s realizáciou a v záujme koordinácie aktivít v oblasti prevencie v budúcom roku bude  v mesiaci december 2012 uskutočnené stretnutie výchovných poradcov a školských psychológov zo základných a stredných škôl,  na ktorom budú oboznámení  s obsahom  projektu „Mesto Sereď – mesto prevencie 2012“.