Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Pondelok, 24.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Ján    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Vyhodnotenie týždňa "November - mesiac proti drogám"

V termíne od 19.11.2012 do 23.11.2012 vyhlásila Mestská polícia Sereď týždeň pod názvom „November – mesiac proti drogám“, počas ktorého ponúkla základným školám prednášku pod názvom „Závislosť. Drogy.“  a zároveň vyhlásila súťaž „November – mesiac proti drogám“, ktorej hlavným cieľom bolo vypracovanie plagátu na tému návykových látok a ochrane voči nim.

Na prednáškach bol použitý drogový kufor s imitáciami psychotropných a omamných látok, ku ktorým bol podaný odborný výklad. Drogový kufor obsahuje pomôcky drogovo závislej osoby, konopné drogy a prchavé látky, stimulanty a tanečné drogy, opiáty a halucinogény. Žiaci sa počas prednášky zároveň dozvedeli o správaní sa drogovo závislej osoby a oboznámili sa s ochoreniami, ktoré im hrozia pri konzumácii drog. Použitie drogového kufra je výbornou pomôckou pri preventívnom pôsobení a predchádzaní závislostí voči omamných a psychotropným látkam.  

Žiaci pred samotnou prednáškou vyplnili anonymný dotazník, v ktorom odpovedali na otázku „Napíšte názvy drog, o ktorých sa domnievate, že sú najnebezpečnejšie a podčiarknite tú, ktorá je podľa Vás najviac ohrozujúca“ uviedli heroín, kokaín, marihuanu, alkohol, nikotín, pervitín a niektorí neuviedli nič. Pri otázke „Myslíte si, že zneužívanie drog súvisí s rozumovou úrovňou tých, ktorí berú drogy?“ uvideli zhodne respondenti odpoveď áno a nie, pričom málo z nich nevedeli odpovedať. Podľa odpovedí sa možno domnievať, že aj keď o drogách je k dispozícii veľa informácii, je potrebné žiakov oboznamovať  o omamných a psychotropných látkach a ich závislostiach. Podľa ďalších odpovedí sa je možné dozvedieť, že žiaci majú vo svojom okolí niekoho, kto pije pravidelne alkohol a má s ním problémy, vdychuje návykové látky, fajčí marihuanu, užíva tzv. tvrdé drogy a zneužíva nejaké lieky alebo s nimi experimentuje.

Dňa 22.11.2012 vykonala hliadka mestskej polície v súčinnosti s OOPZ Sereď kontrolu požitia alkoholických nápojov v poobedňajších a vo večerných hodinách vo vytypovaných puboch a krčmách, pričom u mladistvých neboli nájdené žiadne omamné a psychotropné látky a nebolo zistené požívanie alkoholických nápojov.  

Hliadka mestskej polície v súčinnosti s OOPZ Sereď a kynológmi z OPP Galanta so služobným psom na vyhľadávanie omamných látok dňa 23.11.2012, po dohode s Obchodnou akadémiou v Seredi, vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu k zisteniu prítomnosti omamných látok v priestoroch školy, pričom nebolo zistené, že by študenti prechovávali omamné látky.