Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Deň otvorených dverí MsP Sereď

Mestská polícia Sereď sa v mesiaci október 2012 presťahovala do nových priestorov na ul. Jesenského, preto v termíne od 27.11.2012 do 29.11.2012 pripravila mestská polícia akciu pod názvom „Deň otvorených dverí mestskej polície“.

Deň 27.11.2012 bol deň venovaný žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, ktorí sa okrem kamerového systému oboznámili s úlohami a oprávneniami mestskej polície. Veliteľ zmeny Miroslav Vaško im vysvetlil výzbroj a výstroj policajta a pripravil si pre nich názornú ukážku zákroku pri spútavaní osoby. Každému žiakovi bola prostredníctvom troch pomocníkov zo ZŠ J. A. Komenského odovzdaná fľaša minerálnej vody, tatranka a pexeso mestskej polície.

Akcia pre MAMA centrum bola pripravená na deň 28.11.2012, na ktorom sa zúčastnili detičky so svojimi mamami a bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti si prezreli budovu a kamerový systém a v druhej časti, ktorá prebiehala v študovni MAMA centra, ukázal príslušník mestskej polície základnú výstroj policajta. Mgr. Daniela Vašková Kasáková z oddelenia prevencie kriminality deťom rozdala tatranky a pexeso mestskej polície. Aby bola pre deti akcia nie len poučná ale aj zábavná, poskytla mestská polícia deťom tunel, ktorý mohli popreliezať a terč, kde si skúsili svoju presnú mušku.

Dňa 29.11.2012 bol deň otovrených dverí pripravený pre predškolákov a žiakov 1. a 2. ročníka. Akcia bola opäť rozdelená do dvoch častí. V prvej časti si mohli deti a žiaci prezrieť služobné vozidlo a budovu mestskej polície spolu s kamerovým systémom, kde sa deti a žiaci mohli na chvíľu stať malými operátormi kamerového systému a v druhej časti na nich čakali pomocníci zo ZŠ J. A. Komenského, ktorí deťom maľovali pomocou farbičiek na tvár a ruky rôzne obrázky. Následne im po absolvovaní exkurzie celej budovy rozdali tatranky a pexeso mestskej polície.

Na akcii sa zúčastnilo spolu 291 detí z troch základných škôl, MAMA clubu a 7 materských škôl, ktorým bolo vysvetlené, aké základné úlohy plnia mestskí policajti, ako sa majú deti správať na priechode pre chodcov, po ktorej strane chodníka sa majú pohybovať, bola im ukázaná základná výstroj policajta, operačná miestnosť s kamerovým systémom a vybavenie služobného vozidla. Cieľom preventívnej aktivity bolo priblížiť prácu mestskej polície a dohľad nad verejným poriadkom v meste Sereď.    
 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pomocníkom ZŠ J. A. Komenského – Richardovi Sokolovi, Marekovi Krchňavému, Lukášovi Holičkovi, Adamovi Krivosudskému a Natálii Lopašovskej a ZŠ J. A. Komenského za uvoľnenie žiakov zo školského vyučovania.