Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Vyhodnotenie súťaže

V termíne od 19.11.2012 do 25.11.2012 vyhlásila Mestská polícia Sereď súťaž pod názvom „November – mesiac proti drogám“ pre žiakov 6. – 9. ročníka základných škôl. Hlavným cieľom bolo vzbudiť u žiakov sebarealizáciu a sebavzdelávanie v oblasti týkajúcej sa prevencie užívania drog. Žiaci mali za úlohu vypracovať plagát s min. veľkosťou A3, na ktorom malo byť vyobrazené preventívne pôsobenie a ochrana voči drogám. Súťaž nebola orientovaná na jednotlivca ale na triedu, v ktorej bol plagát vypracovaný.

Do súťaže sa zapojilo päť škôl – ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZCŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. Fándlyho, Gymnázium V. Mihálika a ZŠ Zemianske Sady.

Dňa 30.11.2012 zasadla na útvare mestskej polície komisia v zložení náčelníka mestskej polície JUDr. Jána Mizeríka, Mgr. Daniely Vaškovej Kasákovej z oddelenia prevencie kriminality a Mgr. Miroslava Račáka z oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ Sereď, ktorí z vypracovaných plagátov vybrali 5 najlepších, ktoré najviac spĺňali zadané podmienky.

Triedy, ktorých plagáty boli vybrané, boli pozvané na vyhodnotenie súťaže dňa 04.12.2012 do veľkej zasadačky MsÚ v Seredi. Pozvanie prijala 7.N, 7.B a 7.A zo ZŠ P. O. Hviezdoslava, tercia z Gymnázia V. Mihálika a 7. A zo ZCŠ sv. Cyrila a Metoda. Autori plagátov prezentovali svoje práce pred odbornou komisiou a odpovedali na ich otázky. Na základe spracovania a prezentácie boli žiaci vyhodnotení nasledovne:

1.       miesto: tercia z Gymnázia V. Mihálika

autori projektu: S. Matulová, D. Kušnierová, A. Sokolová, N. Šuláková, V. Pašková

2.       miesto: 7.N zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

autori projektu: B. Bozalková, P. Fidlerová, I. Skaličanová

3.       miesto: 7.B zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

autori projektu: V. Makovcová, N. Ivančíková, M. Štibravá, S. Lukáčová

4.       miesto: 7.A zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

autori projektu: K. Čviriková, A. Gajdová, S. Ajdarovič

5.       miesto: 7.A zo ZCŠ sv. Cyrila a Metoda

autori projektu: L. Horská, A. Javorová, P. Javorová, D. Javorová     

Triedy žiakov umiestnených na 4. a 5. mieste získali pexeso mestskej polície, pričom 1. – 3. miesto bolo ohodnotené vecnými cenami, medzi ktoré patrili napr. zápisníky, pastelky, nafukovacie balóny, ceruzky s ozdobou, tatranky. Autori víťazného plagátu pôjdu dňa 18.12.2012 na výlet do Múzea polície v Bratislave, pričom v rámci neho navštívia aj Vianočné trhy.

Komisia udelila mimoriadnu cenu za najväčší plagát, ktorý bol doručený na útvar mestskej polície. Cena bola udelená dňa 05.12.2012 žiakom 8. triedy zo ZŠ Zemianske Sady a bola im odovzdaná krabica tatraniek spolu s pexesom mestskej polície.