Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Exkurzia v Bratislave

Dňa 18.12.2012 realizovala Mestská polícia Sereď exkurziu do Bratislavy so žiakmi tercie z Gymnázia V. Mihálika zo Serede. Žiaci sa stali víťaznou triedou v súťaži „November – mesiac proti drogám“. Súťaž vyhlásila mestská polícia a prebiehala v dvoch častiach. V prvej časti mali žiaci za úlohu vypracovať plagát, na ktorom malo byť znázornené preventívne pôsobenie voči užívaniu omamných a psychotropných látok. V druhej časti bolo päť tried s najlepším vypracovaným projektom pozvaných dňa 04.12.2012 do veľkej zasadačky MsÚ v Seredi, kde svoje práce prezentovali pred odbornou komisiou.

Exkurzia v Bratislave pozostávala z návštevy Múzea polície, kde sa mali žiaci možnosť oboznámiť s históriou polície a porovnať ju so súčasnosťou. Ďalej sa dozvedeli niečo o kriminalistických metódach pri objasňovaní trestných činov a najznámejších prípadoch, ktoré sa zapísali do histórie kriminalistiky. Prezreli si vianočnú výzdobu na budove Prezidentského paláca a absolvovali aj nákup vianočných darčekov v obchodnom centre AVION.

Exkurzia v Bratislave sa realizovala s finančnou podporou z výzvy Rady vlády SR na prevenciu kriminality a z rozpočtu Mesta Sereď na projekt mesta Sereď – Mestskej polície Sereď pod názvom „Bližšie k Vám“.