Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Srdce na dlani v základných školách

V druhej polovici školského roka 2011/2012 oslovilo oddelenie prevencie kriminality základné školy na území mesta Sereď s ponukou realizácie výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“ pre 1. ročníky základných škôl. Na ponuku reagovala ZŠ J. A. Komenského a ZŠ J. Fándlyho. Program sa vykonával vždy jedenkrát do týždňa s každou triedou. Na ZŠ J. A. Komenského sa program úspešne dokončil dňa 14.01.2013, pričom boli deti obdarované preukazom „Malý pomocník mestskej polície“. Program sa následne začne dňa 23.01.013 v 1. ročníkoch na ZŠ J. A. Komenského. Na ZŠ J. Fándlyho sa bude pokračovať v rozbehnutom programe v 2. ročníkoch.

 

Výchovno-preventívny program pozostáva z 22 lekcií a je rozdelený do troch častí: Tréning empatie, Úvod k ovládaniu impulzívnosti a riešeniu problémov a Zvládanie hnevu. 

Prvá časť je zameraná na to, aby deti získali schopnosť empatie – sústreďuje sa na emócie.

V druhej časti je ovládanie emócií uvedené v rámci stratégií na upokojenie sa. Ťažiskom tejto časti je naučiť deti vzorce konštruktívneho myslenia prostredníctvom uplatňovania krokov na riešenie problémov. Deti si potom precvičujú schopnosti vhodne sa správať v náročných sociálnych situáciách.

Cieľom tretej časti je to, aby si deti dokonale osvojili stratégie na upokojenie sa a kroky na riešenie problémov a majú tiež možnosť precvičiť si vhodné formy správania v niekoľkých dodatočných, náročných sociálnych situáciách.


Počas realizácie programu, kedy lekcia nepokryla celú vyučovaciu hodinu, bol pre deti pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával z riešenia hlavolamov, kreslenia a pozerania rozprávok.