Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Mestská polícia v Seredi druhýkrát ocenená ako najzodpovednejšia

V mesiaci december 2012 vyhlásilo spoločne eSlovnesko o. z.; Ministerstvo vnútra SR; Únia miest Slovenska; Slovenský výbor pre UNICEF; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Slovaknet a Slovak Telekom súťaž podporovanú Európskou komisiu v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.

Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk bolo zvyšovanie povedomia, šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácii a nových technológii pre deti a mládež na Slovensku. Súťaž chcela oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a hodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológii. Úlohou preventistov bolo vypracovanie projektu, v ktorom opíšu svoje preventívne aktivity a počet zapojených žiakov v období od februára 2012 do januára 2013.

Oddelenie prevencie kriminality MsP Sereď reagovalo na vyhlásenú súťaž a vypracovalo projekt pod názvom „Projekt preventívnych aktivít realizovaných v meste Sereď Mestskou políciou Sereď“, ktoré obsahovalo všetky témy, ktoré obsahovou stránkou projektu, ako napr. Zneužívanie osobných údajov; Kyberšikanovanie; Nevyžiadaný obsah na internete; Sexualita na internete a i.

Preventívne aktivity boli realizované v rámci projektu „Bližšie k Vám“ (ďalej len „projekt“), ktorý bol realizovaný s finančnou podporou z výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a z rozpočtu Mesta Sereď – Mestskej polície Sereď. Projekt vytvorila a realizovala Mgr. Daniela Vašková Kasáková a stanovila v ňom niekoľko cieľov, medzi ktoré zaradila aj vytvorenie brožúry, ktorá obsahuje rady pre maloletých a mladistvých, rady pre seniorov ale aj občanov mesta Sereď. Využívanie internetu vníma oddelenie prevencie ako dôležitý komunikačný prostriedok, preto mu venovalo kapitolu pod názvom Internet. Brožúra je voľne dostupná na stránke www.msp.sered.sk.

Mestská polícia sa do súťaže zapojila po druhýkrát a aj v tomto roku získala Zlaté ocenenie za najzodpovednejšiu mestskú políciu v kategórii preventisti. Vyhlásenie výsledkov bolo dňa 05.02.2013 na Základnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave pri príležitosti Dňa bezpečného internetu.