Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Udalosti zaznamenané Mestskou políciou

Pomocou kamerového systému sa hliadkam MsP za posledné obdobie podarilo zaevidovať celkovo 29 priestupkov znečistenia verejného priestranstva tým, že osoby po dofajčení cigarety odhodili ohorok cigarety na zem. Zväčša sa jednalo o znečisťovania priestranstva na Nám.slobody v novom parku a za znečistenie verejného priestranstva boli uložené pokuty. Samozrejme na kamerovom systéme boli zaznamenané vo väčšej časti aj osoby, ktoré vedeli, že ohorok patrí do koša a nie na zem pod lavičku.

Operátori kamerového systému zadokumentovali 13 priestupkov, pri ktorých opäť fajčiari nerešpektovali zákaz fajčenia na autobusových nástupištiach. Priestupcovia boli riešení v blokovom konaní.

Kamerovým systémom boli v mesiaci máj zadokumentovaní 4 psíčkari, ktorí po svojom psovi neodstránili exkrement. Za priestupky im boli uložené blokové pokuty.

Dňa 20.4.2013 v čase 1,10 hod. operátor pri kamerovom systéme spozoroval na parkovisku pri Lidli ako vodič z vozidla odhodil na parkovisko obal z jedla. Objasňovaním bol zistený vodič vozidla, ktorému bola mu uložená bloková pokuta.

Dňa 26.4.2013 bola na MsP nahlásená krádež kovových rohoží, ktoré neznámy zlodej odcudzil z areálu ZUŠ Jána Kvetoňa na ul. Komenského.

Prejsť cez pokladňu bez zaplatenia s pánskou vodou na holenie sa pokúsil 49-ročný sereďan. V prípade, ak by sa mu to podarilo, museli by pracovníčky potravín uhradiť manko v sume 7,39 €.  Hliadka MsP priestupcovi uložila blokovú pokutu 20,-€.

Predaj parfémov hliadka riešila aj 2.5.2013, ktoré sa spoluobčianka snažila predať  pred Kauflandom. Za jej neoprávnenú činnosť jej bola uložená bloková pokuta.

Mestská polícia dňa 5.5.2013 prijala telef. oznámenie, že na Komenského ul. horí čierny plastový kontajner na smeti. Na miesto sa vzápätí dostavili aj hasiči, ktorí požiar uhasili. Hliadka MsP objasňovaním zistila, že kontajner úmyselne podpálil 15-ročný chlapec, ktorý sa napokon pred svojim zákonným zástupcom aj priznal. Svojim konaním nepotešil svojho opatrovníka, nakoľko okrem zaplatenej blokovej pokuty bude musieť byť uhradená aj vzniknutá škoda vo výške 210,-€.

Dňa 22.5.2013 MsP prijala oznámenie, že v predajni Deichmann zadržali zlodeja. Hliadka zistila, že krádeže sa dopustila 22-ročná šintavanka, ktorá sa pokúsila odcudziť dámske topánky v hodnote 39,90 €. Na mieste jej bola uložená bloková pokuta.