Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Ukončenie letného tábora MsP


Štvrtý júlový týždeň (22.7.-26.7.2013) prebiehal druhý turnus denného letného tábora Mestskej polície Sereď, ktorého sa zúčastnilo dvadsaťšesť detí zo Serede a blízkeho okolia pod vedením skúseného organizačného tímu (pracovníčka oddelenia kriminálnej prevencie MsP Sereď, traja animátori, pomocníčka MsP, zdravotníčka).

Podobne ako v predošlom turnuse tábora, aj tentokrát deti počas prvého dňa pracovali na vytvorení pravidiel k táborovému sľubu a na odlíšení svojej skupiny od ostatných svojím názvom, erbom skupiny, skupinovým pokrikom, vytvorením svojich skupinových šatiek pre každého člena skupiny a na vlajke skupiny. Výsledkom celodennej práce Zelených Monsterov, Žltých levov a Ovocných džúsikov boli dôsledne prepracované táborové pravidlá, ku ktorým sa zaviazali zložením táborového sľubu odtlačkom svojej dlane a charakteristických znakov skupiny, ktoré predstavili pri prvej skupinovej prezentácii a prvom táborovom nástupe.

Druhý táborový deň začal hľadaním motta dňa, ktoré sa deťom podarilo rozlúsknuť zvládnutím šiestich disciplín na získanie indícií. Celý deň sa niesol v duchu motta „Pomôž druhým a môžeš zachrániť život“. Dopoludnia to bolo v kriminalistickej tematike, do ktorej deti uviedol náčelník Mestskej polície Sereď rozprávaním o práci kriminalistických technikov a názornými ukážkami odoberania stôp, na ktoré sme nadviazali súťažnými disciplínami viazanými na zručnosti vyšetrovateľov v dômyselne pripravených úlohách animátormi. Popoludní sa deti z úst riaditeľa územného spolku Slovenského Červeného kríža Galanta p. Fekulu dozvedeli o činnosti a poslaní Slovenského Červeného kríža. Ich zručnosti poskytovania prvej pomoci a znalosť liečivých bylín preverili stanovištia, na ktorých si vyskúšali resuscitáciu, ošetrovanie rôznych zlomenín, rán a popálenín.

V strede týždňa sme sa vybrali na výlet do Bratislavy. Vyviezli sme sa sedačkovou lanovkou na Kamzík. Po krátkej turistike pri schádzaní na Železnú studienku nás čakalo vystúpenie skupiny historického šermu Ursus Mladé medvede Páni zo Stupavy, opekačka, atraktívne ihrisko a program, ktorý pre deti pripravila skupina LARP a Ursus. Deti si mohli vyskúšať šermovanie, žonglovanie, bubnovanie, hru na husle, točenie palicami, naháňanie zloducha, strieľanie z luku.

Predposledný deň sme venovali téme bezpečného kontaktu so zvieratami. Deti mali možnosť vidieť ukážky z výcviku, poslušnosti psov a ich zručnosť obrany svojho majiteľa, ktoré prezentovali Rado Javorka, Ondrej Pekár a ďalší členovia cvičiska v Šintave. O tom, že psy vedia tancovať, šikovne chytať krúžky, skákať cez pripravené prekážky sa deti mohli presvedčiť vďaka šikovnosti psíkov Simony, ktorá zastupovala skupinu agility. Dopoludnie zakončila MVDr. Petra Hřebíčová, ktorá deťom porozprávala o zásadách starostlivosti o psíkov, ale predovšetkým o tom aké znaky je dôležité pri stretnutí so psom sledovať a ako sa voči zvieratám treba správať. Prirodzene, nechýbalo ani hľadanie motta dňa a popoludňajší súboj v ringu.

Posledný deň deti skladali skúšku na pomocníka Mestskej polície a otestovali svoju presnú mušku strieľaním z paintballovej zbrane, ktoré pre ne pripravil zástupca náčelníka MsP. Preukazy našim nových aj skúseným pomocníkom odovzdal náčelník MsP. Posledný pokrik každej skupiny, odovzdanie skupinovej vlajky, vyhodnotenie súťaže o najlepšieho strelca, lúčenie,...

Táborová sezóna 2013 Mestskej polície Sereď končí. Veríme, že dobrý pocit a plnosť zážitkov, ktoré bezprostredne po realizácii cítime na strane organizačného tímu, si istý čas ponesú v sebe predovšetkým deti, pre ktoré bol táborový program pripravený. Za bohatosť tohtoročného programu denných letných táborov MsP Sereď ďakujeme všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe a realizácii podieľali:

  • Základnej škole J. A. Komenského v Seredi za prepožičanie priestorov Centra voľného času na realizáciu tábora,

  • kriminalistickým technikom OO PZ v Galante za možnosť nahliadnuť do výkonu ich práce,

  • MVDr. Petre Hřebíčkovej za pútavé rozprávanie o správaní sa psov a o bezpečnom správaní sa pri kontakte so zvieratami,

  • Radovi Javorkovi, Ondrejovi Pekárovi a ostatným členom cvičiska v Šintave za ukážky poslušnosti psov, za informácie o výcviku a zákrokoch obrany so psami, za možnosť pri hladkaní prekonať obavy z veľkých psov,

  • Terézii Póšovej, Simone Horváthovej a ostatným členom skupiny agility za ukážky šikovnosti a obratnosti ich štvornohých zverencov,

  • riaditeľovi územného spolku Slovenského Červeného kríža v Galante p. Fekulovi za výklad o organizácii SČK a jeho poslaní, o základoch prvej pomoci a umožnenie nácviku zručností laickej prvej pomoci deťmi,

  • Skupine historického šermu Ursus a skupine LARP, ktoré venovali svoj čas na šermiarske vystúpenie a prípravu zaujímavého programu pre deti,

  • Spoločnosti Pharmakopola s.r.o. a ďalším sponzorom, ktorí pre deti poskytli vecné ceny.