Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Pondelok, 24.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Ján    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Z činnosti Mestskej polície

Ukážková spolupráca oznamovateľa a polície bola 27.7.2013, kedy majiteľka predajne telefonicky nahlásila na MsP, že v predajni mala dvoch zlodejov, ženu a muža, pričom muž utiekol a ženu zatiaľ zadržiava. Páchateľ z predajne odcudzil 10 ks značkového spodného prádla v celkovej hodnote 458,-€. O spoluprácu bola požiadaná aj hliadka OOPZ. Po podrobnom popise páchateľa hliadky oboch polícií páchateľa do 10 min. zadržali aj s odcudzeným tovarom na Garbiarskej ul. pri Váhu. Zadržaný 30-ročný občan z Nitry bol predvedený na OOPZ Sereď z dôvodu podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podľa § 212, ods.1. Trestného zákona.

Na Komenského ul. boli kamerovým systémom spozorované tri osoby (chlapci), z ktorých jeden vytrhol krík pri kruhovom objazde a zahodil ho. Za uvedené konanie bola 20-ročnému Michalovi uložená bloková pokuta. Čaká ho ešte úhrada spôsobenej škody,

V čase 01.40 hod. tel. oznámil na MsP občan, že na Námestí slobody práve jeden muž odkopol smetnú čiernu nádobu zo zastávky. Hliadka zistila, že sa jednalo o 35-ročného obyvateľa Nitry, ktorému bola uložená bloková pokuta a následne na výzvu hliadky odpadky upratal a nepoškodený smetiak umiestnil na pôvodné miesto.

Ďalší prípad je dôkazom toho, že opitosť sa nemusí so slušnosťou. Partia 4 mužov išla v skorých ranných hodinách z baru a jedinou ich zábavkou bolo niečo rozbiť, zničiť. Pre tento prípad si vybrali kameru MsP a zlomenou drevenou podperou sa im podarilo rozbiť kryt bezpečnostnej kamery. Tohto konania sa dopustil 42-ročný občan mesta, ktorý samozrejme zaplatil blokovú pokutu a taktiež bude musieť uhradiť aj vzniknutú škodu vo výške 238,50 €.

Kamerovým systémom bol na ul. M. R. Štefánika spozorovaný neznámy mladík, ktorý vybral plechové vnútro z kameninového smetiaka pred Korzom o odišiel s ním smerom k MsÚ. Na mieste bolo zistené, že mladík na chodníku vysypal odpadky. Smetiak ani plechová vložka neboli nijako poškodené. 19-ročný mladík na výzvu hliadky všetko po sebe poupratoval a zaplatil blokovú pokutu.

Mladistvá 17-ročná Amália sa pokúsila v predajni textilu odcudziť tovar v hodnote 11,50 €. Za krádež jej bola uložená bloková pokuta.

Hliadka MsP uložila blokovú pokutu zlodejke, ktorá v predajni Kaufland odcudzila tovar v hodnote 2,89 €.

Pravdepodobne hrdinstvo prinútilo 19-ročného Zdenka rozbiť pri zadnej bráne do parku sklenenú výplň na vitríne o rozmeroch 80x100 cm. Kamerovým systémom bola skutočnosť zaznamenaná a páchateľovi bola uložená bloková pokuta a samozrejme, že bude musieť zaplatiť aj vzniknutú škodu.

Alkohol bol opäť príčinou neprístojného správania mladíkov, ktorí pri pohostinstve Papuča znečisťovali chodník obalom z jedla a vyhodili plechovú vložku zo smetného koša. Ich konanie bolo zaznamenávané kamerovým systémom a nakoľko odmietli vec prejednať v blokovom konaní bude vec postúpená na Obvodný úrad Galanta.

Hliadka MsP pri riešení prípadu spaľovania odpadu na ul. 8.mája, zistila opakované porušenie zákona o odpadoch tým, že občianka vo svojej záhrade opäť spaľovala odpad, ktorý mal byť odvezený na skládku v zbernom dvore. Za priestupok jej bola uložená bloková pokuta.

Na útvar MsP prišla osobne oznámiť občianka, že cudzí pes vybehol z dvora a pohrýzol jej psa, s ktorým bola na prechádzke na ul. Vážskej. Svedkom tejto udalosti bol jej syn, ktorý psa viedol na vôdzke. Ďalej uviedla, že sa toto nestalo prvýkrát, ale už v minulosti tento pes napadol jej psa, pričom aj vtedy, aj dnes došlo k zraneniu jej psa pričom bol potrebný operačný zákrok veterinára (aj vtedy aj dnes), bola spôsobená škoda 36,82 €. Hliadka po zistení informácií sa skontaktovala v mieste bydliska s majiteľom túlavého psa, ktorého požiadala o podanie vysvetlenia. Menovaný sa k hliadke správal drzo, odmietol sa k veci bližšie vyjadriť. Hliadka ďalej zistila, že menovaný nemá psa (pitbulla) zaevidovaného na MsÚ a tým pádom aj nesplnenú daňovú povinnosť v zmysle VZN 13/2012. Hliadka menovanému navrhla priestupok podľa §7 ods.1 písm. a), b) a f) zákona č.282/2002 o niektorých podmienkach držania psov prejednať v blok. konaní, čo odmietol. Z tohto dôvodu bude vec zaslaná na MsÚ v Seredi a rovnako tiež oznámenie o nesplnení daňovej povinnosti.

Pomocou kamerového systému sa hliadkam MsP za posledné obdobie podarilo zaevidovať celkovo 28 priestupkov znečistenia verejného priestranstva tým, že osoby po dofajčení cigarety odhodili ohorok cigarety na zem. Zväčša sa jednalo o znečisťovanie priestranstva na Námestí slobody v novom parku a za znečistenie verejného priestranstva boli riešení. Kamerovým systémom boli v mesiacoch jún-júl zadokumentovaní 7 psíčkari, ktorí po svojom psovi neodstránili exkrement. Za priestupky boli riešení v blokovom konaní.

Okrem závažnejších prípadov hliadka MsP riešila aj takéto oznamy, ako napr.:

V čase o 02.36 hod. tel. oznámila pani, že na ul. Novomestskej pred bl.44 sú dve lavičky a asi 3m od nich niečo na zemi bliká a mení farby už asi hodinu. Na miesto vyslaná hliadka, ktorá našla vyfúknutý balón s LED diódou a tento zneškodnila odhodením do kontajnera.

V čase o 06.15 hod. telefonicky oznámil anonym, že vo vnútro bloku sídlisk na ul. Fándlyho sa pohybuje neznámy muž, ktorý si údajne fotografuje vchody, okná a dvere panelákov. Oznamovateľovi sa zdalo jeho správanie podozrivé. Na miesto bola vyslaná, ktorá sa na mieste skontaktovala s oznamovateľom aj s údajnou podozrivou osobou. Jednalo sa o fotografa, ktorý pre seba zhotovoval umelecké fotografie.

Zároveň si Mestská polícia dovoľuje upozorniť občanov mesta Sereď, ak majú nejaké podozrenie z protiprávnej činnosti, že toto môžu oznámiť na tel. číslo 159 a hliadka pokiaľ nebude plniť v tom čase dôležité úlohy, každý oznam preverí a bude riešiť