Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Environmentálna súťaž pre SŠ: Nech je svet okolo nás krajší

Posledný novembrový pondelok bol venovaný druhej časti environmentálnej súťaže Nech je svet okolo nás krajší, na ktorej spolupracuje Mestská polícia Sereď so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s.. Súťaž bola určená študentom stredných škôl na území mesta Sereď.

V septembri 2013 boli študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď a Obchodnej akadémie Sereď oslovení k účasti na environmentálnej súťaži, ktorá pozostávala z vypracovania environmentálneho projektu zameraného na riešenie problematiky životného prostredia (napr. zlepšenie životného prostredia v meste Sereď, zlepšenie postoja obyvateľov mesta k životnému prostrediu, využiteľnosť odpadového materiálu a pod.).

Niekoľkotýždňová práca prihlásených študentov vyvrcholila 25. novembra 2013 prezentovaním veľmi kvalitných študentských projektov pred komisiou.

Víťazkami tohto ročníka environmentálnej súťaže Mestskej polície Sereď a spoločnosti SITA Slovensko, a.s., sa stala autorská trojica projektu Triedenie odpadu v Seredi Nina Mičániová, Terézia Hilkovičová, Michaela Kulichová z Gymnázia V. Mihálika Sereď.

Na druhom mieste sa umiestnil projekt Environmentálny pohľad na Sereď a okolie od autorského kolektívu študentov Gymnázia V. Mihálika Sereď Lukáša Kavoňa a Mikuláša Šurína.

Tretie miesto bolo udelené študentkám Gymnázia V. Mihálika Sereď Zuzane Horváthovej a Simone Hubinákovej za projekt Odpady – riešme to!

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na realizáciu víťazného projektu v jarných mesiacoch budúceho roka.

Na záver chceme ešte vyjadriť ocenenie a podporu PaedDr. Zuzane Hlavatej z Gymnázia V. Mihálika Sereď za jej aktívny prístup a schopnosť senzibilizovať svojich študentov pre problémy a potreby životného prostredia.