Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 23.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Sidónia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Nezabúdajme na prevenciu

Dňa 11.2.2014 sa niesol v znamení Medzinárodného dňa bezpečného internetu a pri tejto príležitosti eSlovensko, o.z. vyhodnotilo súťaž na tému NETOLERANCIE. Vyhodnotenie sa konalo na Spojenej škole, Novohradská 3 v Bratislave.
Hlavné motto tohtoročného Medzinárodného dňa bezpečného internetu znelo: „Vytvorme spolu lepší internet“. Preto práve v tento deň OZ eSlovensko vyhlásilo výsledky súťaže Zodpovedne.sk, ktorá každoročne oceňuje výnimočné projekty študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv týkajúce sa bezpečného využívania informačno-komunikačných technológií. Zodpovedne.sk je projekt zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových technológií. Je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet a partnermi projektu sú eSlovensko, o. z., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský výbor pre Unicef, Slovak Telekom, Slovanet, Microsoft.                            
           Celkovo do piateho ročníka súťaže sa rôznou formou zapojilo 97 škôl a takmer 23 000 detí. Spomedzi 128 prihlásených projektov boli vybrané tie najlepšie, ktoré získali titul Najzodpovednejší. Medzi víťazmi boli ocenení preventisti, mestská a štátna polícia, knižnice, mestá, školy a žiaci za najzodpovednejšiu prezentáciu, kresbu, animáciu, stránku, video a básničku.
           Súťažnou úlohou pre preventistov, školy a samosprávy bolo spracovať projekt, v ktorom budú popísané preventívne aktivity v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií, ktoré sa realizovali za obdobie január 2013 až január 2014 s uvedeným počtom zúčastnených žiakov. Témou súťaže mali byť oblasti, ktorým sa venuje projekt  Zodpovedne.sk  ako sú:

• Netolerancia (hlavná téma súťaže) - rasizmus, xenofóbia, národnostná neznášanlivosť, antisemitizmus.
• Zneužitie osobných údajov
• Internetové známosti
• Kyberšikanovanie
• Sexualita na internete
• Závislosti
• Mobily
• Nevhodný obsah na internete
• Nevyžiadaný obsah
• Internetové podvody, nelegálny download

Spomedzi odovzdaných projektov boli nakoniec vybrané v jednotlivých kategóriách ako najlepšie nasledovné:

Kategória Preventisti
Najzodpovednejší preventista: OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Najzodpovednejšia mestská polícia: Mestská polícia Sereď
Najzodpovednejšia štátna polícia: Odbor počítačovej kriminality ÚKP Prezídia PZ
Najzodpovednejšia knižnica: Mestská knižnica Vranov nad Topľou

Kategória Samosprávy
Najzodpovednejšie mesto:   Nové Zámky

Kategória Škola
Najzodpovednejšia škola:   Základná škola, ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom

Kategória Deti do 12 rokov
Najzodpovednejšia prezentácia:

Žiaci zo ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky s prezentáciou Netolerancia

Najzodpovednejšia kresba
:

Zara Komíneková (6. rokov) z Vysokej pri Morave s kresbou Všetci sme si rovní

Kategória Deti a mládež od 13 rokov
Najzodpovednejšia animácia:

Žiaci 3.A zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva, Bratislava
Najzodpovednejšia stránka:

Filip Farkas, Michaela Szakáčová, ZŠ Jána Amosa Komenského, Komárno
Najzodpovednejšie video:

Žiaci ZŠ Gábora Bethlena, Nové Zámky za video Človek ako každý iný
Najzodpovednejšia báseň:

Rebeka Maďarová, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice za báseň Kyberšikana

Mestská polícia Sereď do súťaže zaslala súhrn všetkých aktivít pod názvom „Kým sa rozhodneš“, ktoré preventistka MsP Mgr. Karin Kapustová, PhD. realizovala v oddelení prevencie kriminality.

Zlaté ocenenie – špeciálnu cenu za „Najzodpovednejšiu políciu“ získala MsP Sereď po 3.krát za sebou. Je to aj ocenenie práce preventistky, ktorá realizuje rôzne preventívne aktivity od materských škôlok, základné a stredné školy až po seniorov.

Aj týmto ocenením sa nám potvrdzuje, že MsP pred 3 rokmi vytvorením oddelenia prevencie urobila správne rozhodnutie a úlohami prevencie je potrebné sa zaoberať každý deň.
Mestská polícia aj v roku 2014 pripravuje ďalšie preventívne aktivity, ktoré budú realizované v spolupráci so školskými zariadeniami a inými združeniami.

Ocenenie MsP