Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Bežná pracovná zmena hliadky MsP z pohľadu novinára

Prácu MsP sme zvyčajne prezentovali z pohľadu policajtov a preto sme sa rozhodli osloviť novinárku na spoluprácu pri zdokumentovaní práce polície počas jednej dennej pracovnej zmeny. Takto pracovný deň hliadky bol zdokumentovaný 11.3.2014. Obdobný výkon služby sa bežne vykonáva na každej zmene a ten je samozrejme závislý aj od oznamov od občanov a zistených vecí. V ďalšej časti pripájam spracovaný záznam novinárky z dennej zmeny.


                Čo všetko je náplňou práce príslušníkov Mestskej polície v Seredi, ako dlho sú v teréne, aké situácie tam bežne riešia, koľko peších obchôdzok absolvujú počas jednej zmeny, ale aj ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete práve z tohto článku. Mala som možnosť stráviť celý deň v ich spoločnosti a pozorovať ich pri práci. Zdokumentovala som rôzne udalosti, ale aj niektoré smutné skutočnosti z reálneho života nášho mesta. 

Denná pracovná zmena sa začína na MsP v Seredi ráno o 7.00 a končí večer o 19.00 hodine. Každý príslušník MsP v Seredi má presne vymedzený svoj rajón, ktorý si počas služby kontroluje, no okrem toho si plní aj ďalšie pracovné povinnosti, ktoré mu hlási cez vysielačku operačný policajt. Ten prijíma telefonické oznámenia od občanov, ale počas dňa komunikuje aj s obslužným personálom kamerového systému. Následne hliadka tieto podnety preveruje a vyhodnocuje. Ak ide o priestupok, rieši sa to buď dohovorom alebo blokovou pokutou. Všetko závisí od konkrétnej situácie. 

Sledovanie kamerového systému denne zabezpečujú dvaja zamestnanci chránenej dielne, ktorí spolu s operačným policajtom monitorujú verejné priestranstvá. Kontrolujú hlavne dodržiavanie verejného poriadku a čistotu mesta v dosahu kamier, psičkárov, neprispôsobivé osoby, či dopravnú situáciu. Pri spozorovaní protiprávneho konania operačný policajt na miesto vyšle hliadku alebo udalosť zaznamená a tá sa potom rieši dodatočne. V tento deň boli týmto spôsobom zaevidované štyri dopravné priestupky, a majitelia motorových vozidiel už v najbližších dňoch dostanú predvolanie na políciu.  

Môj reportérsky deň v spoločnosti hliadky za začal hlásením operačného pracovníka, že v objekte športovej haly Sokolovne bol spustený alarm. Po príchode do budovy sme zistili, že išlo našťastie iba o planý poplach. Následne sme absolvovali kontrolu mesta nielen pohľadom z auta, ale aj pešou hliadkou. Počas pracovnej doby ju príslušníci absolvujú povinne v rámci každej hodiny. Počas dvanásťhodinovej šichty sme týmto spôsobom skontrolovali viacero lokalít a môžem zodpovedne potvrdiť, že pešie hliadky sú veľmi dôležité. Nielen, že ich registrujú obyvatelia a sú teda videní, ale často spozorujú aj to, čo by im pohľadom z auta mohlo uniknúť. 

Pred obchodným domom Jednota bola spozorovaná žena, ktorá vykonávala verejnú zbierku. Hliadka jej preto skontrolovala, či má všetky potrebné dokumenty, ktoré ju oprávňujú vyberať finančný príspevok na charitu. Papiere mala celkovo v poriadku, ale nesedelo miesto, na ktoré dostala od mesta Sereď potvrdenie. Mala sa pohybovať pred budovou pošty a nie pred nákupným centrom. Argument príslušníkov polície akceptovala a následne sa presunula pred tento objekt. 

Na Dolnomajerskej ulici bol kamerovým systémom MsP zaznamenaný nezodpovedný majiteľ psa. Pri jeho venčení pozabudol na svoju milú povinnosť a po psíkovi neodpratal exkrementy. Hliadka prišla na miesto a majiteľ si chybu priznal. Keďže išlo o priestupok bola mu udelená bloková pokuta vo výške10 eur, pričom horná hranica sa pohybuje na úrovni 33 eur. 

Vzápätí už prichádza ďalšie hlásenie na vysielačku. Operačný pracovník oznamuje, že pred kostolom sa pohybuje podozrivý muž, ktorý okoloidúcim niečo ponúka alebo predáva. Išli sme si to teda preveriť. Muž bol ešte stále na tom istom mieste a v družnom rozhovore s mladou dámou, ktorej niečo presvedčivo vysvetľoval. Nakoniec sme sa dozvedeli, že je členom jednej náboženskej sekty a týmto spôsobom prezentoval svoju vieru, ponúkal knižné publikácie a popritom hľadal nových záujemcov. 

Na rad prišla ďalšia pešia hliadka. Tentokrát to bolo vo veľkom parku pri kaštieli. Skontrolovaná bola celá lokalita od hlavnej brány až po zadnú časť parku pričom sme nevynechali ani návštevu dvoch bezdomovcov, ktorí dlhodobo obývajú zadné krídlo historického objektu, a na oplátku z času na čas pomáhajú pri čistení parku. 

Hliadka si na Šulekovskej ulici posvietila aj na kamióny. Bežne práve na tomto mieste kontrolujú dodržiavanie zákazu ich prejazdu cez mesto Sereď v smere na Hlohovec. V čase kontroly nebol zistený žiadny priestupok. 

Kto by nepoznal pouličných predavačov parfémov. Každý z nás sa s nimi už zrejme stretol. Niekedy úradujú pred nákupnými centrami, ale nepohrdnú ani bežnou ulicou. To, že sa dopúšťajú svojim konaním priestupku, vie len málokto. Tak sme si na to už nejako zvykli, že to berieme ako bežnú súčasť života. Túto udalosť zaznamenal opäť kamerový systém, a tak sme to boli skontrolovať. Hliadka dotyčnú spoluobčianku zastavila na ulici SNP a tá ako to už býva zvykom začala lamentovať, vulgárne nadávať, preklínať a všemožne sa vykrúcať. Hliadka MsP je však na tento postup zvyknutá, a podľa toho čo som videla aj dostatočne odolná. Celá situácia si aj napriek tomu vyžadovala veľmi veľa trpezlivosti. Nakoniec bolo zistené, že nešlo u tejto osoby o prvý, ale opakovaný priestupok. Udelená jej preto bola pokuta vo výške 33 eur. 

Aj kontrola prenosných reklamných tabúľ pred obchodnými prevádzkami je súčasťou práce hliadky MsP. Majitelia musia mať na ich umiestnenie povolenie od mesta a uhradený poplatok. V tento deň boli skontrolovať prevádzku na Čepenskej ulici, kde to majiteľka pri poslednej kontrole vôbec nemala v poriadku. Tento raz povolenie síce mala, ale iba na reklamnú tabuľu pred svojim obchodom. Tá, ktorá sa nachádzala asi 20 m od prevádzky pri hlavnej ceste, tam stála neoprávnene. Majiteľka ju odstránila s prísľubom, že si dodatočné povolenie vybaví v najbližších dňoch. 

Nasledovala ďalšia pešia hliadka tento raz to bolo na Larzenkách. Okrem dvoch školáčok a zanieteného rybára tu nebolo ani nohy. Išli sme sa preto pozrieť na miesto, ktoré odkrýva smutnú realitu, ale zároveň je to útočisko a momentálne jediný domov pre bezdomovcov, či narkomanov v našom meste. Reč je o objekte bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici. Už druhý rok tam má svoje sídlo arcidiecézna charita, ktorá tam prevádzkuje počas zimných mesiacov nocľaháreň pre bezdomovcov od 15. decembra do 15. marca. No a v hornej časti budovy sa nachádza aj združenie STORM, ktoré sa venuje problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog a ľudí pracujúcich v sex-biznise. Poskytujú im poradenstvo, kontaktnú prácu, výmenný servis a distribúciu materiálu na bezpečnejšiu aplikáciu drogy. Vďaka nim je zabezpečený zber použitých striekačiek v našom meste. Po príchode do areálu to tam vyzeralo ľudovo povedané ako na stanovačke. Niektorí ležali na madracoch a vychutnávali si jarné slniečko, jedna pani čistila okolie od rozbitého skla a odpadkov, ďalší si pofajčievali svoju cigaretku, no a v kúte sa varil v hrnci na otvorenom ohni pri drevených dverách voňavý guláš. Pod stromami si zriadili obývačku. Na jednom z nich visia nástenné hodiny, a na druhom veľký maľovaný obraz v drevenom ráme. Už tam naozaj chýbal iba televízor a bola by to kompletná domácnosť. Hliadka sa tu pravidelne zastaví skontrolovať situáciu, no počas našej návštevy sa zdalo byť všetko okrem otvoreného ohňa v blízkosti budovy v poriadku. Keďže guláš bol už hotový, oheň bez problémov uhasili a pustili sa všetci spolu do ochutnávky. No a my sme pokračovali v pešej kontrole v smere popri rieke Váh až po šintavský most. 

Ďalšou lokalitou, ktorú sme prešli pekne kúsok po kúsku bolo Fándlyho sídlisko. Posvietili sme si na viacero psičkárov. Ich štvornohí miláčikovia však boli riadne označení známkou a zaevidovaní na MsÚ. Pešia hliadka objavila aj motorové vozidlá odstavené na parkovisku, ktorých STK, či emisná kontrola je už dávno po termíne. Majitelia áut by si mali túto skutočnosť kontrolovať, pretože ak auto nespĺňa tieto podmienky, ide v podstate o nepojazdné vozidlo, ktoré nemôže naďalej zaberať miesto na parkovisku. Príslušníci MsP najprv vyzvú majiteľa auta, aby vozidlo odstránil a zároveň ho upozornia, že ak to neurobí v stanovenej lehote, tak mu bude naúčtovaný poplatok zo strany mesta za užívanie verejného priestranstva, čo sa môže časom vyšplhať na peknú čiastku. 

Kuriózna situácia nastala v tej istej lokalite. Na streche garáži, hliadka spozorovala dve maloleté dievčatá, ktoré si týmto spôsobom zrejme krátili voľnú chvíľu. Vo momente ako zbadali hliadku, jedna z nich zobrala nohy na plecia a zo strechy zutekala, ale z druhým dievčaťom to bolo oveľa komplikovanejšie. Hore síce vyliezla sama, no dole sa už bála zísť. So slzami v očiach to povedala aj príslušníkovi MsP. Ten vyšiel za ňou po rebríku hore a dievčatku pomohol zísť zo strechy. Z tejto záchrannej akcie máme aj videonahrávku, ktorá môže poslúžiť aj ako odstrašujúci príklad pre jej rovesníkov.

Počas dňa hliadka doručila dvom občanom písomnosti zo súdu a od exekútora. Tieto doručenky je MsP povinná na žiadosť inštitúcii odovzdať adresátom do vlastných rúk. No nie vždy sa to podarí na prvýkrát, čoho som bola osobne svedkom. V niektorých prípadoch sa o to pokúšajú aj niekoľko dní. 

Ďalšou zastávkou bol areál bývalého závodu Milex. Na Bratislavskej ceste bolo už v podvečerných hodinách poriadne rušno. Kňažky lásky alias súčasné prostitútky a narkomanky sa s ubúdajúcimi slnečnými lúčmi vracali na svoje pracovisko. Na výpadovke ich bol približne o 18.00 hodine už pekný počet. My sme skontrolovali schátralú unimobunku priamo pred budovou Milexu. Dvere nám otvorila narkomanka Soňa, ktorá je vraj v Seredi iba na dočasnej návšteve. Na rovinu priznala, že si tu zarába prostitúciou a drogy si kupuje na Cukrovarskej ulici. Heroín si pichá podľa jej slov 17 rokov a jedna dávka ju stojí rovných 10 eur. Z tohto dňa mi bude už navždy rezonovať v ušiach jej konštatovanie vonkajšieho vzhľadu. Všetkým trom nám v rámci debaty oznámila, že napriek tomu, že droguje už toľko rokov, je presvedčená, že stále celkom dobre vyzerá. Pri pohľade na ňu sme však mali zmiešané pocity. Pred nami stála v podstate mladá 34-ročná žena, ktorej život sa už neskutočných 17 rokov točí okolo jednej a tej istej osi s názvom drogová závislosť.

To isté len v inej farbe sa o niekoľko minút odohrávalo na Dolnomajerskej ulici. Opäť úradovali drogy. Operačný pracovník MsP prijal telefonické oznámenie, kde ho rodina žiadala o pomoc a vyslanie hliadky. Problém súvisel s drogovo závislou dcérou, ktorá po príchode domov bola agresívna, vyvolala konflikt, ohrozovala členov rodiny, rozbila okno a nakoniec ušla. Na miesto boli privolaní aj príslušníci štátnej polície, ktorí sa spolu mestskými snažili dozvedieť viac o celom probléme. Rodina chcela, aby dcéru našli a po tomto incidente odviezli na protidrogové liečenie. Na prvý pohľad logická a jednoduchá vec, no celý postup je v tomto prípade oveľa komplikovanejší. Po dôkladnom objasnení sa rodina rozhodla, že si ešte zváži, či na dcéru podajú trestné oznámenie, ktoré by bolo prvým krokom k spusteniu celej mašinérie. Niekde začať treba, a to platí v takýchto prípadoch zrejme dvojnásobne.

Krátko pred skončením pracovnej zmeny sme ešte absolvovali pešiu hliadku v lokalite Dionýza Štúra a na Pažitnej ulici. Počas pokojnej prechádzky som si uvedomila, že tento deň bol naozaj veľmi rôznorodý, a aj na môj vkus pomerne akčný. Stále sa niečo dialo, riešili sa rôzne situácie, či konflikty a napriek tomu, že v médiách pracujem už viac ako šesť rokov, som vďačná za túto skúsenosť, ktorá mi zároveň priblížila prácu ľudí, ktorí sa denne starajú o poriadok a bezpečnosť v našom meste. No a okrem toho, že sme absolvovali niekoľko peších hliadok, svoje kilometre malo statočne za túto pracovnú zmenu odjazdené aj služobné auto, ktorého tachometer nám oznámil, že sme najazdili rovných 72 kilometrov. A to hovorí asi za všetko......