Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 23.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Sidónia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Dopravná výchova pre Materské škôlky

Mestská polícia Sereď v rámci svojej preventívnej činnosti v závere mesiaca apríl 2014 pripravila pre deti materských škôl dopravnú výchovu, ktorej cieľom je zdôrazniť dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky a posilniť bezpečné správanie sa detí na cestných komunikáciách. Vďaka spolupráci s realizátorom projektu Bezpečné mesto, si mali deti možnosť na prenosnom dopravnom ihrisku pod vedením príslušníkov Mestskej polície Sereď zopakovať dopravné značky a ich význam, základné pravidlá bezpečnej jazdy na bicykloch a kolobežkách a základné pravidlá bezpečnosti pre chodcov. Dňa 25. apríla 2014 sme dopravnú výchovu pripravili pre MŠ D. Štúra a jedno z jej elokovaných pracovísk na ihrisku ZŠ J. Fándlyho, ktorá nám poskytla priestor na realizáciu. Zúčastnilo sa jej päť tried detí z MŠ D. Štúra a MŠ Fándlyho. V pondelok 28.4.2014 budeme pokračovať s realizáciou dopravnej výchovy pre deti MŠ Komenského a jej elokované pracoviská. A v mesiaci máj nás čakajú zostávajúce materské školy a žiaci 1. a 2. ročníka základných škôl.