Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 13.08.2020
Meniny dnes oslavuje: Ľubomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Ekologický čin roka 2013

V júni minulého roka vyhlásil Trnavský samosprávny kraj súťaž Ekologický čin roka 2013 pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Podpredseda TTSK Zdenko Čambal odovzdal v pondelok 30.6.2014 ocenenia trom projektom.

       Na prvom mieste sa umiestnil projekt predložený Klubom ochrancov zelene „KOZEL“ s názvom Obnova čerešňových alejí v Senici. Projekt realizovali s podporou nadácie PONTIS v programe TESCO pre krajšie mestá. V staršej aleji v miestnej časti Čáčov, ktorá pochádza z päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa vykonala jej kompletná obnova. Štyri desiatky zúčastnených vysadilo 190 mladých čerešní a staršie stromy boli odborne ošetrené. Okrem dobrovoľníkov táto aktivita spojila i viaceré občianske združenia, ktoré aktívne spolupracovali.

      Druhé miesto získal projekt predložený Obchodnou akadémiou vo Veľkom Mederi s názvom Environmentálne aktivity „Zelenej školy“ s témou Odpad v roku 2013. Okrem usporadúvania rôznych náučných besied, absolvovania mnohých exkurzií, vytvárania násteniek a publikácií, organizovania environmentálnych súťaží, sa škola venuje aj separovanému zberu vybraných druhov odpadu (zber papiera, bateriek, menších vyradených elektrozariadení, zber vrchnákov z plastových fliaš a pod.). Škola tiež organizuje pracovné brigády za vysokej účasti žiakov a zamestnancov školy. Napríklad dve brigády v Lesoparku Veľký Meder (55 žiakov), čistenie okolia školy (80 žiakov), v jednom dni tiež 20 žiakov triedilo v miestnom hospodárskom dvore mesta plastový odpad. Okrem usporadúvania vlastných súťaží sa žiaci školy zapojili aj do mnohých ďalších, v ktorých dosiahli výborné výsledky. Za sledované obdobie sa vyzberalo 191 kg batérií, 576 kusov vyradených malých elektrozariadení, 147 kusov vyradených veľkých elektrozariadení, 30 916 kusov vrchnákov z plastových fliaš a 8918 kg papiera.

       Na treťom mieste bol ocenený projekt predložený mestskou políciou v Seredi s názvom Environmentálna súťaž „Nech je svet okolo nás krajší.“ Táto aktivita s environmentálnym zameraním nie je aktivitou novou. Ide o druhý ročník súťaže organizovanej Mestskou políciou Sereď v spolupráci so spoločnosťou Sita Slovensko, a. s. Súťaž bola rozdelená do dvoch samostatných kategórií s ohľadom na vek cieľových skupín.  Prvá súťažná kategória bola pre žiakov základných škôl a žiakov základnej umeleckej školy. Žiaci sa do súťaže zapojili vytvorením výrobku, umeleckého objektu z odpadového materiálu (s výnimkou nebezpečného odpadu). Do tejto kategórie sa zapojilo 36 detí. Do druhej súťažnej kategórie určenej pre žiakov stredných škôl sa zapojilo 9 študentov. Ich úlohou bolo vypracovať projekt zameraný na riešenie problematiky životného prostredia (zlepšenie ŽP v meste Sereď, zlepšenie postojov obyvateľstva mesta k životnému prostrediu, využiteľnosť odpadového materiálu a iné súvisiace s témou životného prostredia).

       Ocenené projekty získali zároveň finančné ocenenie, za prvé miesto 600 €, za druhé miesto 300 € a za tretie miesto 200 €.

zdroj: http://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/ekologicky-cin-roka-2013-0