Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Letný tábor úspešne skončil

Podobne ako po minulé tri roky, aj tento rok počas dvoch júlových týždňov realizovala Mestská polícia Sereď dva turnusy letného denného tábora pre deti. Letný tábor bol realizovaný v priestoroch Centra voľného času pri ZŠ J. A. Komenského počas pracovných dní od 14. júla 2014 do 25. júla 2014.

Koncepcia štvrtého ročníka letného tábora zostala nezmenená: deti pracovali pod vedením troch animátorov v skupinách, ktoré si na začiatku týždňa spolu so svojimi skupinovými znakmi vytvorili (šatky, vlajky, skupinový pokrik); na začiatku a konci dňa, ako aj na začiatku každého začínajúceho bloku aktivít sme mali táborový nástup; táborové dni boli tematicky orientované a rozdelené do troch na seba nadväzujúcich blokov; jeden deň bol realizovaný celodenný výlet do okolia Serede. S výnimkou prvého táborového dňa a dňa celodenného výletu, každé ráno deti začínali pátraním po hesle dňa, ktorého úlohou bolo namotivovať a naladiť deti na to v akom duchu sa bude niesť celý táborový deň. Pokračovali sme blokom dopoludňajších aktivít v súlade s heslom dňa, v dopoludňajšom programe sa spravidla realizovali aj ukážky, nácvik a výklad pozvaných odborníkov z rôznych spolupracujúcich organizácií. Tento rok nás opäť navštívil riaditeľ územného spolku Slovenského Červeného kríža v Galante s výkladom a ukážkou poskytovania laickej prvej pomoci, do tajov svoje práce nás zasvätil kriminalistický technik OR PZ v Galante, psíky z agility klubu pod vedením p. Póšovej ukázali čo nové dokážu, rovnako aj psíky z o.z. Šťastný pes ukázali ako sa zdokonalili vo svojom výcviku a poslušnosti. V popoludňajšom bloku aktivít mali deti priestor na voľné hry a oddych, aby v následne zvládli individuálne a skupinové disciplíny opäť v tematickej orientácii dňa. O bezpečnosť pri organizácii streľby z paintballovej zbrane sa postaralo vedenie Mestskej polície Sereď, ukážky a nácvik sebaobrany realizovali dvaja príslušníci Mestskej polície Sereď.

Sme radi, že počas štvrtého ročníka letných táborov Mestskej polície Sereď, k pravidelne sa opakujúcim aktivitám (paintball, ukážky agility a poslušnosti psov, ukážky z práce kriminalistických technikov, prvá pomoc, LARP, skúška na pomocníka MsP), ktoré majú deti možnosť na táboroch Mestskej polície Sereď pravidelne zažiť, pribudli sebaobrana, ekologicky orientovaný deň s workshopmi práce s rôznymi odpadovými materiálmi a zábavné stopovačky v okolí mesta.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojím elánom, časom, osobnou účasťou či materiálno-technickým zabezpečením k realizácii letného tábora a 54 detí nielen zo Serede mohlo štvrtý rok stráviť desať dní s Mestskou políciou Sereď na zábavných aj poučných táborových aktivitách.