Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Realizácia projektu

Projekt Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných

V priebehu septembra až decembra 2014 realizuje Mestská polícia Sereď projekt s názvom Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014.

Projekt pozostáva z niekoľkých aktivít s ľudskoprávnym zameraním, ktoré sú realizované vo forme školských a mimoškolských preventívnych aktivít (programy nešpecifickej prevencie intolerancie, program a aktivity špecifickej prevencie intolerancie a šikanovania, odborné semináre, súťaže).

Začiatkom mesiaca október 2014 MsP Sereď pripravuje cyklus odborných seminárov pod názvom Stratená generácia, ktorý je zameraný na tému antisemitizmu a holokaustu.

V mesiaci november prebehne cyklus odborných seminárov s tematickým zameraním na rómske etnikum.

A v závere roka nás čaká Oslava ľudských práv realizáciou výtvarnej súťaže Obraz ľudských práv v nássúťaže v tvorbe a prednese poézie a prózy Oslava ľudských práv poéziou a prózou, na ktorej môžu účastníci projektu zo strany škôl prezentovať svoje tanečné, hudobné a iné zručnosti v rámci sprievodného programu. Vyhlásenie súťaží nás čaká v mesiaci október, aby mali deti dostatok času na premyslenie si svojho súťažného príspevku a prípravu.

Projekt bol vypracovaný s cieľom spolupôsobiť pri výchove detí a mládeže k životným hodnotám ako sú tolerancia, ľudské práva, rovnosť, ľudská dôstojnosť a rovnako napomôcť pri výchove k odbúravaniu predsudkov a šíreniu myšlienok multikulturáneho prostredia. Budeme radi, ak sa nám podarí prispieť k výchovnému pôsobeniu zo strany rodiny a školských zariadení, ktoré tvoria primárne výchovné pôsobenie, a svojimi aktivitami podnietime u detí a mládeže záujem a kritické myslenie vedúce k prijatiu, zvnútorneniu a praktickému uplatňovaniu týchto životných hodnôt.

Cieľovou skupinou projektu sú deti materských škôl, základných škôl a stredoškolská mládež nielen z mesta Sereď, ale aj blízkeho okolia.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácií o realizovaných aktivitách a za účelom prihlásenia školských kolektívov na niektorú z aktivít kontaktujte MsP Sereď (t.č.: 0911 374 860, e-mail: prevencia@sered.sk).


Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014.

PLAGÁT  STRATENÁ GENERÁCIA