Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Cyklus odborných seminárov Róm? Cigán? Neróm? Gadžo?

V mesiaci november 2014 pokračovala Mestská polícia Sereď v realizácii projektu „Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných“, ktorý realizuje s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Počas prvých dvoch novembrových týždňom sa uskutočnili štyri odborné semináre tematicky orientované na rómsku národnostnú menšinu s názvom „Róm? Cigán? Neróm? Gadžo?“. Odborné semináre boli určené žiakom základných škôl a študentom stredných škôl na území mesta Sereď a celkovo sa ich zúčastnilo 244 žiakov a študentov. Často sa naše správanie riadi rôznymi predsudkami voči rôznym etnickým či sociálnym skupinám ľudí, či stereotypmi v myslení, ktoré netkvejú priamo v našej skúsenosti, ale prevzali sme ich bez testovania reality z nášho okolia. Pod ich vplyvom sme a priori nepriateľsky zaujatí, odmietaví ku všetkým jednotlivcom z daných etnických, sociálnych skupín. Toto nepriateľstvo tkvie z veľkej miery z našej nevedomosti, neznalosti týchto skupín osôb. Preto aj odborné semináre boli koncipované tak, aby počas nich deti a mládež mali možnosť nahliadnuť na rómske etnikum aj z inej strany, cez poznanie ich histórie, kultúry, spôsobu ich bývania a života.

Seminárom žiakov a študentov viedol doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. z Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý má bohaté skúsenosti s terénnym výskumom priamo v rómskych osadách.

Aké najdôležitejšie idey na seminári odzneli? Podľa nášho názoru by sme ich mohli zhrnúť nasledovne:

1.      Na Rómov nemožno nazerať ako na homogénnu skupinu. Rovnako ako je to v našej spoločnosti, nájdu sa medzi nimi tak ľudia bohatí ako aj chudobní, morálni aj nemorálni, zodpovední aj nezodpovední, pracovití aj žijúci zo sociálneho systému, dobrí aj zlí.

2.      Z hľadiska životných šancí a ďalších možností nie je bezvýznamné, či sa niekto narodí v chudobnej rodine z rómskej osady, alebo ako dieťa vrcholového manažéra dobre zabezpečenej nerómskej rodiny.