Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Správna voľba

V závere novembra (25.11.-28.11.2014) mali deti tretích a štvrtých ročníkov seredských základných škôl možnosť zúčastniť sa interaktívnej tvorivej dielne zameranej na protidrogovú prevenciu a prevenciu kriminality pod vplyvom návykových látok, ktorá nesie názov Tvoja správna voľba. Mestská polícia si projekt zapožičala od Policajného prezídia SR.  Jedná sa o nadnárodný projekt vypracovaný Odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v roku 2008. Výnimočnosť tohto projektu spočíva v tom, že je koncipovaný tak, aby si deti vlastnou tvorivou činnosťou, plnením konkrétnych úloh v malých skupinách, následnou diskusiou na výsledky skupinovej práce a hrou, osvojili vedomosti o škodlivosti a následkoch pitia alkoholu, fajčenia a užívania marihuany. Taktiež smeruje k tomu, aby si deti vlastnou tvorivou prácou na úlohách interaktívnej dielne upevnili postoje podporujúce zdravý životný štýl.

A aby sme podnietili práve tento tvorivý potenciál detí, pri realizácii sme zvolili prístup, ktorým sme chceli čo najviac posilniť samostatnú a skupinovú prácu detí. Preto sme deti po príchode uviedli do maličkého sveta tvoreného panelmi tvorivej dielne, v ktorom podobne ako v „našom veľkom (skutočnom)“ svete číhajú na nás rôzne nebezpečenstvá: v alkoholovej uličke sa nám snažia núkať alkohol, v tabakovej uličke nás ponúkajú cigaretami a v marihuanovej uličke, ktorá je slepá a na jej konci je väzenie, nás ohrozuje zneužívanie marihuany a drog.

Všetkých 14 tried detí základných škôl pracovalo so zanietením na zadaných úlohách a hravo zvládli identifikovať najväčšie hrozby jednotlivých uličiek „mikrosveta“ tvorivej interaktívnej dielne. Rovnako s ľahkosťou vypracovávali pracovné listy a svoju šikovnosť pri individuálnej a skupinovej práci potvrdili aj v diskusii, v ktorej sme sa rozprávali na zistenia detí o rizikách pitia alkoholu, fajčenia a užívania drog.

Dúfame, že všetkých 273 detí, ktoré sa tvorivej dielne zúčastnili, si svoje zistenia budú niesť vo svojich mysliach veľmi dlho. Tiež dúfame, že si na ne spomenú v tom správnom čase – keď sa dostanú do situácie, že sa zoči voči priamej ponuke alkoholu, cigarety a drog budú musieť správne rozhodnúť!

                                                                                  Mgr.Karin Kapustová, PhD.

                                                                                  MsP – oddelenie prevencie