Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Ľudské práva sme si pripomínali aj v Seredi

10. decembra 2014, kedy si pripomíname Deň ľudských práv zorganizovala Mestská polícia Sereď symbolickú Oslavu ľudských práv. Oslava sa konala v Kine Nova v Seredi a k účasti na nej boli pozvané deti zo všetkých základných škôl a osemročného gymnázia, ktoré sa zúčastňovali na projektových aktivitách projektu „ĽUDSKÉ PRÁVA – učme sa mať v úcte seba a iných“ realizovaného s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014.

Pri príležitosti Dňa ľudských práv boli vyhodnotené súťaže s ľudskoprávnym zameraním, ktoré boli vyhlásené Mestskou políciou Sereď v priebehu mesiaca október: výtvarná súťaž Obraz ľudských práv v nás, literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy Oslava ľudských práv poéziou a prózou a recitačná súťaž Oslava ľudských práv poéziou a prózou.

Do výtvarnej súťaže Obraz ľudských práv v nás bolo zaslaných celkovo 132 výtvarných prác zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi, ZŠ J. Fándlyho v Seredi, Špeciálnej ZŠ v Seredi, ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Seredi, ZŠ s MŠ Vlčkovce, ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch, ZŠ s MŠ v Šoporni. Do literárnej súťaže nám bolo doručených 43 literárnych diel od žiakov zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi, ZŠ J. Fándlyho v Seredi, ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch, z Gymnázia V. Mihálika v Seredi a zo ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Seredi. Recitačnej súťaže Oslava ľudských práv poéziou a prózou sa zúčastnilo 9 žiakov a žiačok zo ZŠ s MŠ v Šintave, ZŠ s MŠ v Pustých Sadoch a zo ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Seredi.

Počas Oslavy ľudských práv boli odovzdané vecné ocenenia a diplomy dvadsiatim siedmim literárne a výtvarne nadaným žiakom a žiačkam za ich kreativitu, nápaditosť, hlboký symbolické stvárnenie ľudskoprávnych tém boli. O tom, že všetky príspevky zaslané do súťaže boli skutočne nabité silným posolstvom ľudských práv a slobôd sa mohli zúčastnení presvedčiť na výstave súťažných príspevkov v priestoroch Kina Nova.

K slávnostnému priebehu Oslavy ľudských práv svojimi kultúrnymi vstupmi prispeli žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Vlčkovce svojím moderným tancom, ktorý nás na oslavu veľmi dobre naladil, žiaci a žiačky ZŠ s MŠ v Pustých Sadoch so svojou krátkou inscenáciou na motívy knihy Chlapec v pásikovom pyžame a študentka ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Seredi hrou na gitare a spevom, ktorými roztlieskala a rozospievala celú sálu.

Všetkým členom poroty Bc. Ľubomírovi Veselickému, Mgr. Silvii Kováčovej, Mgr. Irene Scherhauferovej, Mgr. Ružene Scherhauferovej, PhDr. Agnese Horniakovej, JUDr. Jánovi Mizeríkovi a Silvestrovi Hladkému ďakujeme za pomoc pri posudzovaní a vyhodnocovaní súťažných diel.

Ďakujeme tiež všetkým účinkujúcim, všetkým súťažiacim, všetkým zúčastneným a rovnako všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnému priebehu Oslavy ľudských práv ako aj všetkým školským zariadeniam, na pôde ktorých sme s deťmi mohli rozprávať a zamýšľať sa nad témami ako sú ľudská dôstojnosť, rovnosť, stereotypy a predsudky, tolerancia, ľudské práva, úcta k iným, sebaúcta a pod.. Pretože si uvedomujeme, že len „mnoho malých ľudí, na mnohých malých miestach, môže robiť mnoho malých vecí, vďaka ktorým sa môže meniť tvár zeme.“