Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 17.03.2018
Meniny dnes oslavuje: Ľubica    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Interaktívna protidrogová prevencia

Niet pochýb o tom, že najlepšie je získavať poznatky v procese vlastnej aktivity a najlepšou motiváciou je pre nás vždy tá, ku ktorej sami dospejeme v procese hľadania vlastných odpovedí na otázky „pre a proti“. Využitím potenciálu interaktivity sa preto Mestská polícia Sereď vydala aj v rámci realizácie protidrogovej prevencie.

Projekt interaktívnych dielní s protidrogovou tematikou bol v roku 2016 inovovaný a môže byť pre žiakov a študentov atraktívnejší, pretože v roku 2016 boli interaktívne dielne realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Z grantu boli zakúpené rôzne edukačné pomôcky, ktoré omnoho lepšie než slová dokážu vyjadriť účinok psychoaktívnych látok a ich nežiaduce účinky, medzi ne patria napr. okuliare simulujúce niekoľko stupňov opitosti a účinok psychoaktívnych látok, model úst fajčiara či model jednoročného množstva dechtu, magnetická tabuľa riziká pitia alkoholu či analyzér CO v dychu, ktorý dokáže odlíšiť fajčiarov od nefajčiarov.

V priebehu kalendárneho roka 2016 Mestská polícia Sereď zrealizovala celkovo 24 interaktívnych dielní s protidrogovou tematikou, vďaka čomu malo možnosť ujasniť si svoje postoje vo vzťahu k pitiu alkoholu, k fajčeniu a k nelegálnym drogám 356 žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov stredných škôl. 

Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia
Interaktívna protidrogová prevencia