Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 23.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Sidónia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Interaktívna protidrogová prevencia

Niet pochýb o tom, že najlepšie je získavať poznatky v procese vlastnej aktivity a najlepšou motiváciou je pre nás vždy tá, ku ktorej sami dospejeme v procese hľadania vlastných odpovedí na otázky „pre a proti“. Využitím potenciálu interaktivity sa preto Mestská polícia Sereď vydala aj v rámci realizácie protidrogovej prevencie.

Projekt interaktívnych dielní s protidrogovou tematikou bol v roku 2016 inovovaný a môže byť pre žiakov a študentov atraktívnejší, pretože v roku 2016 boli interaktívne dielne realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Z grantu boli zakúpené rôzne edukačné pomôcky, ktoré omnoho lepšie než slová dokážu vyjadriť účinok psychoaktívnych látok a ich nežiaduce účinky, medzi ne patria napr. okuliare simulujúce niekoľko stupňov opitosti a účinok psychoaktívnych látok, model úst fajčiara či model jednoročného množstva dechtu, magnetická tabuľa riziká pitia alkoholu či analyzér CO v dychu, ktorý dokáže odlíšiť fajčiarov od nefajčiarov.

V priebehu kalendárneho roka 2016 Mestská polícia Sereď zrealizovala celkovo 24 interaktívnych dielní s protidrogovou tematikou, vďaka čomu malo možnosť ujasniť si svoje postoje vo vzťahu k pitiu alkoholu, k fajčeniu a k nelegálnym drogám 356 žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov stredných škôl.