Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 23.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Sidónia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Voľné pracovné miesto

Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nových zamestnancov mesta do chránenej dielne na miesto "Operátor kamerového systému"

Požiadavky pre účasť na výberovom konaní sú:
- osoba musí byť ZŤP s min.invaliditou 41%
- osoba nemôže mať zdravotne postihnuté očí
- osoba musí byť bezúhonná, preukazuje sa výpisom z reg.trestov
- osoba nemôže byť dôchodca na starobnom dôchodku
- osoba musí byť nezamestnaná, evidovaná na ÚPSVaR
- osoba musí ovládať prácu na počítači
- osoba musí byť schopná práce v noci
- osoba musí byť schopná práce na zmeny

Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 11.8.2017.

Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.