Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Zippy sa teší na svojich nových kamarátov

Zippyho poznajú deti takmer v tridsiatich krajinách na všetkých kontinentoch sveta a neznámy nie je ani deťom v sereďských základných školách. Program Zippyho kamaráti na Slovensko priniesla v roku 2013 Liga za duševné zdravie a do základných škôl v Seredi sa dostal vďaka Mestskej polícii Sereď, ktorá program realizuje v prvých ročníkoch základných škôl od školského roka 2015/2016. Výnimkou nie je ani tento školský rok, malinkí Zippynkovia sú už na nových prvákov pripravení a tešia sa na svojich kamarátov v šiestich prváckych triedach.

Akí Zippynkovia? Zippy je lúčny koník z príbehov Zippyho kamarátov. A Zippyho kamarátmi sú deti, ktoré čelia rôznym problémom tak veľmi známym aj našim deťom – problémy s kamarátstvom, nedorozumenia, šikanovane, smútok zo zmien a strát. Do 24 tematických okruhov uvádza deti šesť príbehov Zippyho kamarátov, ku ktorým sa deti nielen slovne vyjadrujú v diskusii, čím sa zlepšujú v komunikácii, ale taktiež rozvíjajú zručnosti hľadania dobrých riešení na konkrétny problém. Často sa v rámci doplnkových aktivít deti vyjadrujú k téme kresbou, mimicky a pantomimicky a výber najlepšieho riešenia trénujú v rolových a interaktívnych hrách.

Program Zippyho kamaráti je programom špeciálne vytvoreným pre malé deti a jeho cieľom je podporiť ich emočné zdravie. Neurčuje čo a ako majú deti robiť, práve naopak, iniciuje vlastné úvahy detí nad tým ako by mohli rôznym problémom svojho detského sveta čeliť. Iste, v spoločnom priestore detí /pri programe aj mimo neho/ je vzájomný rešpekt /a teda aj dodržiavanie istých pravidiel správania sa/ nevyhnutý, a každý návrh na riešenie detí je testovaný otázkou „Pomôže to mne a neublíži nikomu inému?“. Áno, len také riešenie je správne, keď pomôže nielen mne cítiť sa lepšie, ale súčasne rešpektuje city iných.

Takže, milí rodičia prváčikov, ak sa k Vám dostane zelený malý Zippy nebuďte prekvapení, je to triedny Zippy, ktorý je pre naše deti dôležitým prostriedkom na ceste k dosiahnutiu psychickej pohody tak ako to skúsenosti z programu Zippyho kamaráti dokazujú: deti po jeho absolvovaní dokážu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie a lepšie vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi.

Deti na tejto ceste môžete podporiť aj Vy. Na inšpiráciu Vám poslúži stránka http://zippyhokamarati.sk.