Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 21.05.2024
Meniny dnes oslavuje: Zina    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Oplatí sa pripraviť - v kríze hlavu nestratiť

 V mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách ako je ohrozenie života, zdravia, majetku je ťažké zachovať chladnú hlavu a príprava vo forme nácviku zvládnutia takýchto situácií je podľa nášho názoru ideálnym spôsobom prípravy na zvládnutie reálneho ohrozenia. Preto sme sa začiatkom roka zamerali popri iným aktivitám aj na vypracovanie projektu, ktorý by prispel k získaniu teoretických poznatkov a praktických zručností detí v sebaochrane a v poskytovaní prvej pomoci. Projekt snázvom „Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť“, finančne podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantového programu Deti v bezpečí, vstúpil v mesiaci jún 2018 do svojej realizačnej fázy.
Deti prvého stupňa ZŠ J. A. Komenského v Seredi sa v rámci projektových aktivít na stanovištiach venovaných záchrane života, požiarnej prevencie, civilnej ochrane pod odborným vedením operátoriek Krajského operačného strediska ZZS v Trnave, Mgr. 
Miroslava Račáka z referátu krízového riadenia Mesta Sereď, členov DHZ v Pate a s podporou mnohých dobrovoľníkov dozvedeli mnoho dôležitých informácií a mali možnosť získať sebaistotu v poskytovaní prvej pomoci, hasení požiaru a správnych reakcií pri mimoriadnych udalostiach. Podľa vyjadrenia detí sa im pripravené stanovištia veľmi páčili a radi si ich zopakujú aj budúci rok. 
Ďakujeme všetkým, ktorí svojim osobným vkladom prispeli k úspešnému priebehu aktivít a tešíme sa ďalšie projektové aktivity v rámci programu letného tábora MsP.