Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 23.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Sidónia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie

Od začiatku školského roka 2018/2019 Mestská polícia Sereď realizuje projekt, ktorého cieľom je premieňať všetky hodiny detí strávené v školskom prostredí na čo najbezpečnejšie. Deje sa tak vďaka realizácii dlhodobého implementačného projektu MiŠ - Minimalizácia šikany. Myšlienka realizácie projektu, ktorý by pomohol učiteľom pri tvorbe bezpečného prostredia pre všetky deti a vyzbrojil ich efektívnymi stratégiami na odhaľovanie, riešenie a zamedzenie prejav šikany vznikla v roku 2016.

Po realizácii úvodného seminára MiŠ, ktorým boli oslovené tri zúčastnené školské zariadenia v meste Sereď sme na jeho implementovanie hľadali finančné prostriedky. Sme veľmi radi, že vďaka grantovej podpore z programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska mohol projekt vstúpiť do svoje realizačnej fázy a od začiatku školského roka je jeho ambíciou pomáhať deťom troch základných škôl v meste Sereď prostredníctvom dôležitých dospelých v školskom prostredí - učiteľov.

V prvom polroku školského roka 2018/2019 absolvovalo 25 učiteľov z troch základných škôl v meste Sereď 54 hodinové vzdelávanie Minimalizácie šikany (MiŠ). Vzdelávanie MiŠ realizovalo české občianske združenie AISIS, o.s., ktoré projekt MiŠ vyvinulo a niekoľko rokov ho úspešne realizuje v ČR s preukázateľnými výsledkami v smere znižovania frekvencie a závažnosti šikany v zúčastnených školských zariadeniach. Počas troch dvojdňových blokov vzdelávania si naši učitelia upevňovali svoje zručnosti v tvorbe a udržiavaní bezpečnej klímy v detských kolektívoch, trénovali svoje pozorovacie schopnosti a učili sa spozorované neštandardné správanie detí odlíšiť prostredníctvom znakov šikany od iného problémového správania. Učili sa posúdiť závažnosť prejavov šikanovania s rozšírením svojho pohľadu na šikanu ako na trojrozmerný model. Trénovali postup efektívneho vyšetrovania šikany a rozhovory s jednotlivými aktérmi šikany. Hľadali efektívne spôsoby ako ochrániť obeť a šikanou zasiahnutý kolektív žiakov, ako ďalej postupovať v snahe šikanovaniu zamedziť výchovnými opatreniami a následnou starostlivosťou o triedny kolektív, v ktorom k šikanovaniu dochádza. Prirodzene, pedagógovia nezostali len pri získavaní vedomostí a zručností, ale získané poznatky a zručnosti aplikovali vo svojich triedach a školách.

Vzdelávaním pedagógov projekt nekončí. Projekt MiŠ je výnimočný tým, že vzdelávanie pedagógov je len začiatkom v procese k bezpečnému prostrediu škôl. Jeho skutočnou ambíciou je dosiahnuť výrazné pozitívne zmeny v praxi edukačných zariadení. V druhom polroku školského roka nás čaká druhá fáza realizácie MiŠ. Vybrané školy budú pod dohľadom lektorov pracovať vo svojich pedagogických zboroch na vytváraní stratégii prevencie šikany a akčnom pláne účinných opatrení priamo šitých na ich podmienky a potreby. Do tohto procesu vstupujú dve školské zariadenia, ktorých učitelia boli počas vzdelávania najaktívnejší.

Veríme, že tak ako mení Hodina deťom obyčajné hodiny pre deti na neobyčajné, vďaka realizácii implementačného projektu MiŠ s ambíciou pozitívnych zmien v praxi každej školy sa nám s pomocou Nadácie pre deti Slovenska a projektu MiŠ podarí prispievať k zmene všetkých hodín detí strávených v školskom a mimoškolskom prostredí na bezpečnejšie a radostnejšie.