Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Piatok, 01.12.2023
Meniny dnes oslavuje: Edmund    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Letný tábor 2020

Prihlášku na letný tábor si môžete stiahnúť v sekcii Prevencia TU
Mestská polícia Sereď pripravuje počas letných prázdnin denný letný tábor pre deti 1. až 6. ročníka ZŠ. Tábor bude realizovaný v priestoroch Denného centra pre seniorov Sereď (Jesenského ul. – oproti MsP Sereď) a na deti sa tešíme v 2 turnusoch: 
1. turnus: 20. júla – 24. júla 2020,
2. turnus: 27. júla – 31. júla 2020.
Deti na letný tábor prijímame do naplnenia kapacity (max. 30 detí na turnus), s tým, že uprednostňujeme účasť dieťaťa na jednom z turnusov. V prípade prihlásenia dieťaťa na oba turnusy bude dieťa prijaté do jedného z nich, v druhom bude zaradené medzi náhradníkov. O zaradení dieťaťa do zoznamu náhradníkov budete spätne informovaní na Vami uvedenom telefónnom čísle v prihláške.
Prihláška a informácie k LT sú k dispozícii na webovej stránke MsP Sereď www.msp.sered.sk (v časti Prevencia – Tlačivá na stiahnutie) a na FCB MsP Sereď. Prihlášku si záujemcovia môžu vyzdvihnúť taktiež osobne na MsP Sereď.
Prihlášku je potrebné doručiť v jednom origináli na Mestskú políciu Sereď (Jesenského 3015) do 29.05.2020. V prípade emailovej prihlášky prosíme o doručenie originálu aj v tlačenej forme.
Poplatok za 1 dieťa/1 turnus LT je vo výške 100,- €/dieťa. Termín úhrady a jej spôsob bude zákonným zástupcom prijatých detí oznámený po zosumarizovaní prihlášok prostredníctvom e-mailu, príp. sms.
Kontaktná osoba organizátora tábora: Mgr. Karin Kapustová, PhD.