Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Pohár najšikovnejšieho projektanta

Životné prostredie je všetko to, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Odpad a tvorba skládok patrí medzi najčastejší spôsob znečisťovania životného prostredia, pričom odpad definujeme ako vec, ktorej sa chce majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie je potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia.

Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) v rámci svojej hliadkovej činnosti monitoruje čierne skládky na území mesta Sereď a v jeho katastrálnom území, pričom ich zistenie oznamuje Mestu Sereď. Keďže skládky predstavujú posledný článok v reťazci odstraňovania odpadov – komunálnych, ostatných a nebezpečných, oslovila MsP spoločnosť SITA Slovensko, a.s. (ďalej len „SITA“) o spoluprácu pri realizácii súťaže pod názvom „Pohár najšikovnejšieho projektanta“. Spoločnosť SITA prevádzkuje na území SR riadené skládky odpadov triedy – skládka na nebezpečný odpad a triedy – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

Súťaž „Pohár najšikovnejšieho projektanta“ sa realizuje v rámci projektu z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality MV SR pod názvom „Bližšie k Vám“.

Cieľom súťaže je oslovenie mladých ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti v oblasti životného prostredia a nie je im ľahostajné prostredie, v ktorom žijú a chcú rozvíjať svoju kreativitu a nápaditosť. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci Obchodnej akadémie a Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.

Témy, v rámci ktorých sa môžu študenti realizovať:

  • Navrhni možnosť zlepšenia životného prostredia vo svojom okolí alebo v našom meste.
    (konkrétny návrh, spôsob realizácie, jeho význam a využitie)

  • Motivácia obyvateľov nášho mesta s cieľom zlepšiť postoj k životnému prostrediu a tvorbe životného prostredia. (námety a spôsob realizácie)

  • Čierne skládky v našom mesta a v jeho katastrálnom území.
    (zmapovanie skládok, príp. vytipovať konkrétnu skládku a navrhnúť jej likvidáciu)

Súťaž sa uskutoční dňa 24.mája 2012 (štvrtok) vo veľkej zasadačke MsÚ Sereď. Študenti spolu s prezentáciou svojho projektu pred odbornou komisiou absolvujú test týkajúci sa ochrany a tvorby životného prostredia.

Okrem vecných cien získa najlepší projektant možnosť praktického zrealizovania svojho nápadu na území mesta Sereď.


Oddelenie prevencie kriminality