Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Letná škola MsP Sereď v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho

Vážení rodičia,
Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho realizuje tri turnusy denných letných táborov v termínoch:

09.07.2012 – 13.07.2012    1. turnus
23.07.2012 – 27.07.2012    2. turnus
30.07.2012 – 03.08.2012    3. turnus

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nie je naplnený počet žiakov zo ZŠ J. A. Komenského, ZCŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ P. O. Hviezdoslava je ešte možné, v prípade Vášho záujmu, prihlásiť dieťa na niektorý z uvedených turnusov. 

Program letnej školy je k nahliadnutiu na stránke www.msp.sered.sk v menu Prevencia  v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

Deťom bude za poplatok 8,00 €/turnus zabezpečené stravovanie (desiata, obed a olovrant) a náklady na výlety do okolia.

Záväzné prihlášky si môžete stiahnuť na stránke MsP a priniesť osobne na útvar MsP alebo zaslať na adresu Mestská polícia Sereď, Poštová 3040/10, 926 01 Sereď alebo mail prevencia@sered.sk do 28.05.2012.