Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Ukončenie programu

V októbri 2011 sa v štyroch materských školách na území mesta Sereď začalo s realizáciou výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“.

Program pozostáva z 3 častí pod názvom Tréning empatie, Zvládanie emócií a Riešenie problémov.
V prvej časti sa deti naučili, že emócie a city znamenajú prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom. Naučili sa identifikovať emócie, zobrať do úvahy stanovisko druhého a emocionálnym spôsobom reagovať.
Cieľom druhej časti bolo pomôcť deťom zvládať silné emócie ako znechutenie, vzrušenie, sklamanie a hnev.
V tretej časti sa deti naučili modelu riešenia problémov, ktorý pozostáva z troch krokov. Tento model odráža výsledky súčasných výskumov v procesoch, ktoré sociálne kompetentné deti používajú pri zvládaní sociálnych situácií. 

Dôležitou súčasťou programu sú bábky - Impulzívne šteniatko, Pomalý slimáčik a Pokojný zajačik. Pokojný zajačik zohráva dôležitú úlohu, pretože navodzuje pokojnú atmosféru počas výučby, určuje, ktoré dieťa má slovo, a symbolizuje pokojné správanie. Impulzívne šteniatko sa správa a reaguje podobne ako malé deti, keď ich ovládnu emócie. Reprezentuje radosť a roztopašnosť a je ukážkou toho, aké dôležité je vedieť sa upokojiť. Pomalý slimáčik má pokojnejšiu povahu a zvyčajne sa stiahne do ulity, keď sa necíti dobre a príjemne, alebo v prípade ohrozenia. 
 
Na podporenie správania sa použila metóda darovania srdiečok, ktorá je bežnou súčasťou programov vytvorených na základe výskumu, ktorých cieľom je rozvíjať sociálno-emocionálne schopnosti u malých detí. Srdcia sú pekným vizuálnym symbolom prosociálneho správania, vďaka ktorým budú deti ľahšie uplatňovať zručnosti a formy správania, ktoré sa naučili v rámci programu „Srdce na dlani“.

Dňa 17.05.2012 ukončilo oddelenie prevencie kriminality výchovno-preventívny program „Srdce na dlani“ v MŠ Podzámska. Cieľom posledného stretnutia bolo zhrnutie vedomostí a zručností nadobudnuté počas celého programu „Srdce na dlani“. Mestská polícia pre deti pripravila malé prekvapenie vo forme preukazu „Maličký pomocník mestskej polície“. Pani učiteľky spolu s deťmi ukončili stretnutie pesničkou o motocykli a pripravili prekvapenie vo forme veľkého papierového macka s výkresmi detí.

V MŠ Dionýza Štúra dňa 13.06.2012 a v MŠ Fándlyho dňa 14.06.2012 ukončilo oddelenie prevencie kriminality výchovno-preventívny program „Srdce na dlani“, pričom deti boli obdarované preukazom „Maličký pomocník mestskej polície“.

MŠ Podzámska a MŠ Fándlyho bola poskytnutá nahrávka z poslednej 9. lekcie pod názvom Zručnosti programu: Srdce na dlani idú s nami ďalej.  


Oddelenie prevencie kriminality