Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Nočný nákup kvetov na Námestí slobody

V roku 2012 začalo mesto Sereď s revitalizáciou Námestia Slobody, ktoré sa však neobišlo cez problémov. Niektorí občania vítajú úpravu námestia a berú to ako výzvu k vynoveniu aj svojho obydlia.

Dňa 31.05.2012 (štvrtok) o 03.35 hod. ráno bolo kamerou Mestskej polície Sereď (ďalej len „MsP“) spozorovaná, na Námestí slobody pri pomníku, neznáma osoba mužského pohlavia. Neznáma osoba odcudzila dve kvetiny z poloblúka a vložila si ich do prúteného košíka. Následne bola na mieste neznáma osoba zadržaná vedúcim stavby, ktorý miesto strážil spolu s ďalšou osobou. Na miesto bola privolaná hliadka MsP, ktorá zistila, že sa jedná o 58-ročného občana Serede Mikuláša V. Menovaný pri výpovedi uviedol, že predtým kradnúť kvety nebol. Na požiadanie hliadky sa menovaný spolu s hliadkou presunul do miesta bydliska, kde súhlasil s tým, aby hliadka skontrolovala jeho dvor. Tu boli hliadkou nájdené sadenice kvetov v celkovom počte 55 kusov, ktoré mala osoba čerstvo vysadené na svojom dvore. Jednalo sa o 29 kusov sadeníc Aksamietnice a 26 ks kusov Begónií. Mikuláš V. na výzvu hliadky sadenice dobrovoľne vydal. Následne sa hliadka spolu s menovaným presunula na útvar MsP, kde bola spísaná zápisnica. Menovaný sa ku krádeži doznal a rovnako sa priznal ku krádeži z predchádzajúceho dňa  30.05.2012, kedy v čase 01.30 hod. odcudzil rovnaký druh kvetov z Námestia slobody. Menovanému bola uložená bloková pokuta.