Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 03.03.2024
Meniny dnes oslavuje: Bohumil, Bohumila    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Pracovná príležitosť v chránenej dielni mestskej polícii

MESTO SEREĎ - Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nových zamestnancov mesta do chránenej dielne:

 Operátor kamerového systému 

 Požiadavky  pre účasť na výberovom konaní sú:
- osoba musí byť Zdravotne ťažko postihnutá s minimálnu invaliditou 41% 
- osoba nemôže mať žiadne postihnutie zraku
- osoba musí byť bezúhonná,  preukazuje sa výpisom z registra trestov

- osoba nemôže byť dôchodca na starobnom dôchodku

- osoba musí byť nezamestnaná a evidovaná na ÚPSVaR
- osoba musí ovládať prácu na počítači
- osoba musí byť schopná práce v noci 
- osoba musí byť schopná práce na zmeny

Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom  treba zaslať na  e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk alebo písomne na adresu: Mestská polícia, Poštová 3040/10, Sereď do 20.08.2012.

 Do žiadosti treba uviesť:
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.