Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 03.03.2024
Meniny dnes oslavuje: Bohumil, Bohumila    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Začína sa Letná škola Mestskej polície Sereď Bojnice 2012

Dňa 11.08.2012 (sobota) sa začína týždenný letný tábor v rekreačnom stredisku Hlboké v Bojniciach.

Stretnutie s 20-timi deťmi navrhnutými základnými školami na území mesta Sereď sa uskutoční pred útvarom Mestskej polície Sereď dňa 11.08.2012(sobota) o 09.30 hod. Rodičia so sebou prinesú potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa, preukaz poistenca, príp. lieky dieťaťa a rozpis užívaných liekov. 

Dieťa, ktoré sa zúčastni Letnej školy Bojnice 2012 muselo splniť kritéria, ako je bezproblémové správanie (nemalo zníženú známku zo správania), žiakov prospech patril k najlepším a počas vyučovacích hodín bol aktívny, komunikatívny a samostatný. Letnú školu chápeme ako odmenu za dosiahnuté študijné výsledky a aktivitu detí počas školského roka 2011/2012.

Sedemdňový letný tábor sa uskutoční v rekreačnom stredisku Hlboké od 11.08.2012 (sobota) do 17.08.2012 (piatok). Pre deti je pripravený bohatý program, počas ktorého budú na deti dozerať 4 animátorky, zdravotníčka a organizačnú stránku zabezpečuje preventistka Mestskej polície Sereď. V priebehu letnej školy s deťmi navštívime Zámok Bojnice, ZOO Bojnice a Múzeum praveku. Navštívia nás príslušníci Mestskej polície Prievidza a HaZZ Prievidza, ktorí deťom ukážu výstroj a výzbroj a oboznámia nás s ich prácou.  

Rodičia si program Letnej školy Bojnice 2012 môžu prezrieť na stránke www.msp.sered v menu Prevencia v sekcii tlačivá na stiahnutie. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Danielu Kasákovú na mobilnom čísle 0911/374 860, telefónnom čísle 159, mailom prevencia@sered.sk alebo osobne na útvare Mestskej polície Sereď.

Letná škola Mestskej polície Sereď je realizovaná s grantovou podporou z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality SR v rámci projektu Mestskej polície Sereď pod názvom „Bližšie k Vám“.