Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Nedeľa, 03.03.2024
Meniny dnes oslavuje: Bohumil, Bohumila    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Letná škola Mestskej polície Sereď Bojnice 2012

V termíne od 11.08. 2012 do 17.08.2012 absolvovalo 20 detí 3. až 6. ročníka základných škôl na území mesta Sereď Letnú školu Mestskej polície Sereď (ďalej len „MsP“) v rekreačnom stredisku Hlboké v Bojniciach.

Deti boli ubytované v chatkách, pričom na nich dozerali 4 animátorky, zdravotníčka a organizáciu zabezpečovala Mgr. Daniela Kasáková z oddelenia kriminálnej prevencie MsP.

Každý deň letnej školy bol tematicky inak zameraný. V prvý deň v sobotu pod názvom „Zoznámme sa a pracujme spolu“ boli deti rozdelené do skupín, pričom každá skupina mala svojho táborového vedúceho. Deťom ale i dospelým boli rozdelené tričká rôznych farieb. Skupina s červenými tričkami počas týždňa súťažila pod názvom „Červené krvinky“, skupina s tmavomodrými tričkami pod názvom „Seredské horalky“, skupina s bledomodrými tričkami pod názvom „Žraloci“ a skupina s bielymi tričkami pod názvom „Scorpions“. 

Na druhý deň deti absolvovali exkurziu v Bojnickom zámku, kde sa konali „Slávnosti života“, v ktorých umelci v dobových kostýmoch stvárňovali historické postavy, strašidlá a postavy z rozprávok.  

V pondelok dňa 13.08.2012 deti v doobedňajších hodinách navštívili ZOO Bojnice, kde si mohli pozrieť okrem iného aj prvé narodené mláďa orangutana, v zoologickej záhrade na Slovensku, menom Kiran.

Nasledujúci deň, ktorého tematický názov znel „Ako pracujú policajti a hasiči, a čo o nich viem?“ nás navštívila mestská polícia a HaZZ z Prievidze, ktorí deťom ukázali svoju výstroj a výzbroj. Príslušníci Mestskej polície z Prievidze deťom umožnili vyskúšať si nepriestrelnú vestu a streľbu z paintballovej a plynovej pištole. Príslušníčka mestskej polície predviedla zákrok spútavania páchateľa na vybranom dobrovoľníkovi z pomedzi detí.
Večer deti navštívili Múzeum praveku v Bojniciach, kde sa deti pri svetle fakieľ oboznámili s históriou neandertálcov na našom území.

Počas ďalšieho dňa deti v doobedňajších hodinách navštívili Dinopark a zrkadlové bludisko v Bojniciach, kde sa niektorým deťom podarilo stratiť, ale nakoniec všetci našli cestu k východu. Poobede deti absolvovali športovú olympiádu jednotlivcov v súťažných odvetviach: streľba z paintballovej zbrane na cieľ, bez cez prekážky so streľbou z paintballovej zbrane a kop s futbalovou loptou na cieľ.

Predposledný deň pod názvom „Skúška na pomocníka mestskej polície“ deti pomocou mapy hľadali odznaky po celom areály rekreačného strediska Hlboké a absolvovali súťaže pod názvom „Čo je iné“, „Dobrá muška“ a „Plná výstroj“.

Okrem vyššie spomenutých aktivít boli súčasťou každého dňa aj rôzne športové a vedomostné súťaže, v ktorých deti súťažili ako skupiny. Skupina „Seredské horalky“ získala v súťažiach najväčší počet bodov a bola tak odmenená vecnými cenami ako najšikovnejšia skupina Letnej školy MsP Bojnice 2012.

Záverom hodnotím, že cieľ Letnej školy, ktorým bola hlavne odmena detí za ich študijné výsledky a správanie sa počas školského roka 2011/2012, bol splnený. Treba pochváliť všetky deti za vzorné správanie a aktivitu, s akou sa zapájali do hier a súťaži v Letnej škole MsP Bojnice 2012. Zároveň sa chcem poďakovať animátorkám a zdravotníčke za ich obetavú prácu a prístup k deťom.

Letná škola MsP Bojnice 2012 bola realizovaná s finančnou podporou z výzvy Rady vlády Slovenskej republiky na prevenciu kriminality a z rozpočtu mesta Sereď na projekt Mesta Sereď – Mestskej polície Sereď pod názvom „Bližšie k Vám“.